Міськрайонна газета

УКЛАДЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ І КОЛЕКТИВНИХ УГОД – ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Управлінням соціального захисту населення проводиться активна інформаційно - роз’яснювальна робота стосовно питання соціально-трудових відносин, посилення соціального діалогу.

В результаті проведеної роботи протягом 2015 року в Шосткинському районі зареєстровано 8 колективних договорів та 2 змін до колективних договорів, кількість зборів трудових колективів, на яких взяли участь працівники райдержадміністрації - 7, спеціалісти управління соціального захисту населення – 7. Проведено експертиз колективних договорів - 10, проведено семінарів-нарад, "круглих столів",  де розглянуто питання укладання колективних договорів - 3, направлено листів на підприємства району з пропозиціями щодо колективно-договірного регулювання - 58, кількість наданих методичних консультацій з питань укладання колективних договорів на підприємствах – 35, висвітлення питання колдоговірного регулювання в ЗМІ та на сайті райдержадміністрації – 7.

Прохання до всіх керівників, голів профспілкових комітетів та трудових колективів Шосткинського району року провести збори трудових колективів з питання виконання колективного договору за 2015 рік, ініціювати заключення колективних договорів на 2016 рік, якщо термін дії їх закінчився у 2015 році, або при необхідності внести зміни чи доповнення до діючих колдоговорів.

Пропонуємо запрошувати на збори з питань виконання колективних договорів та прийняття нових колективних договорів представників райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

Експертизу на відповідність колективних договорів чинному законодавству України проводить відділ з питань праці та врегулювання соціально-трудових відносин управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

Відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди» колективний договір, угода укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників і роботодавців.

Чинною Генеральною угодою про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні передбачено вирішення питань щодо соціального захисту окремих категорій громадян (пункти 3.26, 4.5, 4.6, 5.14):

3.26. Вносити пропозиції щодо включення до галузевих і регіональних угод та колективних договорів підприємств усіх форм власності заходів із запобігання поширенню епідемії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу у виробничому середовищі, не допускати випадків дискримінації працівника з такими захворюваннями.

4.5. Рекомендувати передбачати під час укладання галузевих, регіональних угод і колективних договорів включення до них зобов’язань щодо соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку.

4.6. Рекомендувати під час укладання колективних договорів включати положення щодо забезпечення ґендерної рівності працівників.

5.14. Передбачати вирішення питання щодо розвитку культури, фізичного виховання та спорту, дитячого оздоровлення, молодіжної та гендерної політики під час укладення колективних договорів та регіональних і галузевих угод.

З огляду на зазначене та згідно з нормами законодавства рекомендуємо включати до колективних договорів відповідні положення, а саме:

  • забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
  • соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку;
  • профілактики ВІЛ-інфекцій/СНІДу і туберкульозу у виробничому середовищі та недопущення випадків дискримінації працівників із таким захворюванням;
  • зобов’язання, що стосуються учасників АТО та членів їх сімей.

Для отримання детальної інформації з питань правильності оформлення та розробки колективного договору, проведення атестації робочих місць за умовами праці звертатися до відділу з питань праці та врегулювання соціально-трудових відносин управління соціального захисту населення ШРДА, яке знаходиться за адресою: м. Шостка, вул. К.Маркса, 54 (праве крило, 4 поверх, каб. № 41, тел. 0662194242 ).