Міськрайонна газета

СПІВПРАЦЯ МЕДИЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

19.02.2016 року Шосткинським районним центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді було ініційовано та проведено  робочу зустріч працівників районного центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді  і акушерсько-гінекологічної служби Шосткинської центральної районної лікарні.

Материнство і дитинство належать до соціальних феноменів, які найбільш чутливі до соціально-економічних перетворень в суспільстві. Свідченням цього є велика кількість дітей, які зростають поза межами рідної сім’ї, високий показник відмов породіль від немовлят. До економічних чинників такого явища додаються морально-етичні та психологічні. Стан сучасної сім’ї й суспільного життя загалом, зміна ціннісних орієнтацій українців щодо створення та функціонування сім’ї, збільшення випадків домашнього насильства призводять до поширення дитячої бездоглядності, соціального сирітства.

В останні роки в Україні сформувався новий напрям соціально-педагогічної роботи: профілактика раннього соціального сирітства. Не залишився даний напрямок поза межами роботи Шосткинського районного центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді. Так на сьогодні при пологовому відділенні Шосткинської центральної районної лікарні створено спеціалізоване формування «Консультаційний пункт у пологовому стаціонарі», провідною метою якого є профілактика відмов та підтримка молодих матерів, які перебувають у групі ризику як такі, що планували залишити дитину в пологовому будинку, забезпечення психологічної та соціальної підтримки жінок, які народили дитину, зокрема, неповнолітніх матерів, поширення засад відповідального усвідомленого батьківства.

Під час  зустрічі були розглянуті актуальні питання, які виникають у процесі взаємодії установ щодо профілактики раннього соціального сирітства та здійснення соціальної роботи із сім`ями та особами, які опинилися у складних життєвих обставинах. Обговорювалися питання взаємоінформування установ, наявного спектру медичних та соціальних послуг, можливості їх отримання різними категоріями сімей, молодих осіб, які проживають на території Шосткинського району, необхідності формування у молоді відповідального та усвідомленого ставлення до батьківства.