Міськрайонна газета

ВИПЛАТА ПЕНСІЇ ОСОБАМ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ПОВНОМУ ДЕРЖАВНОМУ УТРИМАННІ

Відповідно до статті 48 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” під час перебування пенсіонера на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі) йому виплачується 25 відсотків призначеної пенсії. У випадках, якщо розмір його пенсії перевищує вартість утримання, виплачується різниця між пенсією і вартістю утримання, але не менше 25 відсотків призначеної пенсії.

Якщо у пенсіонера, який перебуває у відповідній установі (закладі) на повному державному утриманні, є непрацездатні члени сім’ї, які перебувають на його утриманні, пенсія виплачується в такому порядку: 25 відсотків пенсії – самому пенсіонерові, а інша частина пенсії, але не більш як 50 відсотків призначеного розміру пенсії – зазначеним членам сім’ї.

Частина пенсії, що залишилася після виплати суми пенсії пенсіонеру та членам його сім’ї, перераховується до установи (закладу), де пенсіонер перебуває на повному державному утриманні, за його особистою заявою.

У разі недієздатності особи заяву подає її опікун (піклувальник), стосовно дитини-батьки або опікун (піклувальник) до органу Пенсійного фонду за місцем проживання опікуна або батьків. Якщо недієздатній особі не призначено опікуна, заяву про перерахування частини пенсії подається адміністрацією установи за погодженням з органом опіки та піклування. Зазначені кошти зараховуються на банківські рахунки цих установ і спрямовуються виключно на поліпшення умов проживання в них пенсіонерів у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Дітям-сиротам за період перебування на повному державному утриманні пенсія у зв’язку з втратою годувальника виплачується в повному розмірі та перераховується на їхні особисті рахунки у банку.

Іншим дітям, які перебувають на повному державному утриманні, виплачується 50 відсотків призначеної пенсії у зв’язку з втратою годувальника та перераховується на їхні особисті рахунки у банку. При цьому частина пенсії, що залишилася після виплати суми пенсії у зв’язку з втратою годувальника, перераховується на банківський рахунок установи, де ця дитина перебуває на повному державному утриманні, і спрямовується виключно на поліпшення умов проживання дітей у цих установах.

У разі відрахування особи з установи, перебування її на канікулах, лікуванні тощо адміністрація установи повідомляє в триденний строк про це орган Пенсійного фонду за місцезнаходженням установи, який видає розпорядження про припинення перерахування частини пенсії за весь період відсутності особи – від дня її вибуття до дня повернення включно – з подальшим перерахунком розміру пенсії, який підлягає до виплати.

Якщо розмір пенсії пенсіонера, який перебуває на повному державному утриманні, перевищує вартість утримання його у певній установі (закладі), то після надання відповідної довідки за необхідності проводиться зміна розмірів частини пенсії, що підлягає перерахуванню відповідній установі (закладу), та частини пенсії, яка виплачується самому пенсіонерові.

Подальша виплата пенсії та перерахування коштів установі (закладу) провадиться з урахуванням раніше виплачених і перерахованих сум.