Міськрайонна газета

ЗВІТ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ШОСТКИНСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ПРО РОБОТУ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2020 РОКУ

Згідно з місячними та квартальним планами роботи протягом 9-ти місяців 2020 року колектив управління цілеспрямовано працював над виконанням своїх основних завдань і функцій відповідно до Положення про управління соціального захисту населення Шосткинської районної державної адміністрації.

З метою підвищення рівня виконавської дисципліни та ефективності роботи кожного структурного підрозділу управління на щотижневих нарадах з начальниками відділів обговорювались наявні завдання та хід їх виконання. Щомісяця проводились збори трудового колективу, на яких підводились підсумки роботи управління за попередній період.

Ці та інші заходи посприяли тому, що протягом звітного періоду кожний структурний підрозділ і трудовий колектив управління в цілому працювали, загалом, без збоїв з дотриманням вимог нормативно-правових актів, що регламентують їх діяльність.

Управлінням соціального захисту населення забезпечено координацію роботи управлінь, відділів РДА та районних служб по розробці та виконанню заходів Програми зайнятості населення Шосткинського району на 2018 - 2020 роки.

Середньооблікова кількість штатних працівників району за ІІІ квартал 2020 року – 1878 осіб,, зменшення на 51 особу у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року (1929). 

За 9 місяців 2020 року за узагальненими даними в районі створено
 62 нових робочих місць, що становить 103% до річного завдання (60), всі створені  у фізичних осіб-підприємців, в т.ч. 49 осіб відкрили підприємницьку діяльність. За цей же час в районі 37 фізичних осіб-підприємців припинили свою діяльність.

За направленням служби зайнятості з початку 2020 року працевлаштовано 241 осіб, що складає 41.5% від прогнозованого показника на 2020 рік.

В районі створена спеціальна комісія для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників.

У поточному році, за інформацією Шосткинської міськрайонної філії Сумського ОЦЗ 1 роботодавець району (Державна установа Шосткинська виправна колонія (№66)) подав до Шосткинської міськрайонної філії інформацію про заплановане масове вивільнення 26  працівників.

Фахівцями філії  надано комплекс послуг, передбачених у ситуаціях запланованого вивільнення працівників. Упродовж звітного періоду до Шосткинської міськрайонної філії Сумського ОЦЗ за послугами у пошуку роботи звернулися 5 вивільнених працівників закладу.

За 9 місяців 2020 року до громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру залучено 42 особи, що складає 52,5% від прогнозованого показника програми зайнятості (80), в тому числі до громадських робіт – 8 осіб. 

З метою подолання негативних тенденцій у сфері зайнятості населення  та в межах виконання заходів щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення, спрямованих на захист прав громадян, пов’язаних з легалізацією трудових відносин між роботодавцями та найманими працівниками, управлінням забезпечується організація проведення засідань районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. За 9 місяців 2020 року проведено 9 засідань районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, на яких розглянуто питання: дотримання роботодавцями району норм трудового законодавства в частині запровадження мінімальної заробітної плати та результати проведеної роботи, спрямованої на виявлення фактів «тіньової» зайнятості та заробітної плати; заслухано інформацію щодо 14 суб’єктів господарювання (додатково 5 на комісії) щодо причин збільшення кількості застрахованих осіб з ознакою неповний робочий час, нарахування заробітної плати менше мінімального розміру керівнику, за інформацією головного управління державної податкової служби у Сумській  області, розглянуто інформаціїю по 22 підприємствах району щодо встановлення причин виплати середньомісячної заробітної плати в розмірі менше мінімального рівня (сумісництво, неповний робочий час); виконання Програми зайнятості населення Шосткинського району на 2018-2020 роки в частині створення нових робочих місць у 2020 році.

Станом на 01.09.2020 року страхувальників, які виплачують зарплату в розмірі менше мінімального працівникам в районі немає.

За даними аналізу звітів страхувальників керівники, яких отримують зарплату менше мінімального рівня в червні 2020 року – 2, зменшення на 2 у порівнянні з попереднім місяцем 2020.

В результаті проведеної роботи: 6 підприємств збільшили середньомісячний дохід, нарахований на одного працюючого, збільшились надходження податку на доходи з фізичних осіб на 28,2 тис. грн.; 6 підприємств збільшили нараховану середньомісячну заробітну плату працівникам вище мінімального розміру.

Управлінням проводиться робота щодо створення умов для підвищення середньомісячної заробітної плати працівників виробничої сфери, здійснюється щотижневий моніторинг своєчасності виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців.

Відповідно до статистичних даних середньомісячна заробітна плата штатних  працівників  у Шосткинському районі за ІІ квартал 2020 року склала 7869 гривень., що більше на 11,3 % у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

З метою попередження виникнення заборгованості із заробітної плати на підприємствах району управлінням здійснюється постійний моніторинг за станом виплати заробітної плати на підприємствах, в організаціях та установах району. Підготовлено 9 засідань комісії з питань погашення податкового боргу, повного та своєчасного забезпечення надходження коштів до бюджетів усіх рівнів та погашення  заборгованості  з виплати заробітної плати. Як результат, за оперативними даними станом на 01 жовтня 2020 року підприємств, установ, організацій, які не забезпечують своєчасність виплати заробітної плати на території Шосткинського району немає.

Управлінням забезпечено ініціювання укладання колективних договорів на всіх підприємствах, в організаціях та закладах району, які є юридичними особами. Здійснювались заходи щодо посилення впливу на вдосконалення колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин. Постійно надається відповідна методична допомога, рекомендації щодо включення до колективних договорів встановлення додаткових пільг та надання послуг працівникам та їх сім’ям.  З початку року направлено 91 листів на підприємства, організації, установи з пропозиціями щодо колдоговірного регулювання, надано 13 методичних консультації з питання укладання колективних договорів. В результаті чого акцій соціального протесту, ускладнення стану соціально - трудових відносин на підприємствах та установах Шосткинського району не відбувалось.

З початку року селищною та сільськими радами, після проведення експертизи на відповідність чинному законодавству, зареєстровано 8 колективних договорів.

При проведенні експертизи колективних договорів на відповідність їх чинному законодавству, Генеральній та галузевим угодам, пропонується сторонам колективного договору включати пункти в частині виконання роботодавцями зобов’язань щодо: своєчасності та в повному розмірі виплати заробітної плати; поліпшення умов праці та ефективності використання робочого часу; виділення коштів на охорону праці на рівні, передбачуваному ст.19 Закону України "Про охорону праці", рівних прав та можливостей чоловіків та жінок (застосовувати принцип рівного винагородження за працю рівної цінності при однакових умовах праці жінкам і чоловікам; створювати умови праці, які дозволять жінкам і чоловікам здійснювати трудову діяльність на рівній основі); зобов’язання, що стосуються учасників Революції Гідності та учасників АТО; соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку.

Забезпечено контроль за охопленням атестацією всіх робочих місць з несприятливими умовами праці на підприємствах, установах та організаціях району.

В районі в несприятливих умовах праці зайнято 650 осіб, в тому числі в шкідливих та важких умовах праці зайнято  588  працівників. Атестація проведена у 46 підприємствах та установах на 313  робочих місцях, в тому числі, 178 з шкідливими та важкими умовами праці. За результатами атестації підтверджено право працівників на пенсію на пільгових умовах за списком № 1 та списком № 2 – 30 працівникам. Отримують додаткові відпустки за роботу в несприятливих умовах праці 518 та доплати 567 працівників, молоко – 116 та скорочену тривалість робочого тижня – 20 працівників.

У продовж 9 місяців 2020 року атестація робочих місць за умовами праці  проведена на 2 підприємствах району. Кількість атестованих робочих місць складає 100%.

Постійно проводиться аналіз стану дотримання вимог чинного законодавства щодо умов праці, соціального захисту працівників зайнятих зі шкідливими та важкими умовами праці з експертизою колективних договорів.

Управлінням проводиться нагляд за правильністю та своєчасністю призначення (перерахунку) пенсій шляхом перевірки матеріалів пенсійних справ Шосткинським сервісним центром головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області. Станом на 01.10.2020 перевірено нових – 148, перерахунків – 232, допомог на поховання – 234.

Проводилася робота по виявленню осіб, яким у 2020- 2021 роках виповниться 100 та більше років. З початку року виплачена щомісячна стипендія особам, яким виповнилось 100 і більше років на суму 3741 гривень.   (Ребик Олександрі Василівні з 29.03.2019).

За звітний період Шосткинським ВП ГУНП (м. Шостка) в Сумській області зафіксовано та направлено до управління 51 спеціальну картку обліку фактів вчинення насильства в сім’ї (відповідний період 2019 - 22), з них: 42 проти жінок і 9 проти чоловіків, що на 29 випадків більше відповідного періоду минулого року.  По 5 особам повідомлення надходили повторно (2019 рік – 2). З початку року даних про випадки жорстокого поводження з дітьми від суб’єктів взаємодії не надходило.

Підготовлено та проведено 3 засідання районної координаційної ради з питань сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми, на яких розглядалися: про проведення заходів в Шосткинському районі з нагоди святкування у 2020 році Дня матері, Міжнародного дня сім’ї, Дня батька, Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми; про співпрацю в роботі між суб’єктами взаємодії що стосується виконання Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 658 та Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в умовах карантинних заходів.

В Шосткинському районі мобільна бригада соціально-психологічної допомоги, для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі на даний час не створена. Дане питання розглядалося на засіданнях координаційної ради з питань сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми.

З метою покращення правового виховання населення всіма суб’єктами взаємодії у сфері протидії торгівлі людьми постійно здійснюються заходи по підвищенню рівня обізнаності населення щодо сучасних проявів торгівлі людьми,  засобів та методів, що використовуються  торгівцями людьми. Селищній, сільським радам, директорам навчальних закладів району надано наглядну агітацію. За 9 місяців 2020 року процедура встановлення статусу особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми не проводилась. 

Через засоби масової інформації та при укладенні колективних договорів ведеться інформаційно–роз’яснювальна робота з питань рівності працівників у сфері праці, умов праці. Інформувалися керівники підприємств установ та організацій про затвердження Державної програми забезпечення рівних прав жінок і чоловіків на період 2017- 2021 роки та впровадження в області обласної комплексної програми соціального захисту населення на 2017-2021 роки.

Значна частка роботи управління в звітному періоді була спрямована на здійснення таких важливих функцій як реалізація заходів щодо соціальної підтримки малозабезпечених верств населення району та сімей з дітьми, соціального захисту інвалідів, ветеранів війни і праці та громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, надання пільг окремим категоріям громадян за соціальною та професійною ознаками, переміщених осіб та учасників АТО/ООС, а також, забезпечення дотримання в цій сфері діючого законодавства України.

Зокрема, працівники відділу соціальних виплат в умовах запровадженої в управлінні єдиної технології прийому громадян, які звернулися за призначенням їм усіх видів соціальної допомоги, сумлінно та наполегливо здійснюють свої функціональні обов’язки як в питаннях прийому громадян, так і в питаннях нарахування та виплати їм всіх видів адресної грошової допомоги і компенсацій. Протягом 9-ти місяців 2020 року за  призначенням цих допомог та компенсацій (включаючи житлові субсидії), загалом, звернулося 3646 жителів району. Тим громадянам, яких після розгляду їх звернень поставлено в управлінні на облік, а також одержувачам соціальних виплат, які вже перебували на обліку (загалом- 5055 одержувачам) зусиллями цих працівників протягом звітного періоду нараховані та виплачені соціальна допомога різних видів та компенсації на загальну суму 23268,7 тис. гривень, зокрема:

– допомога у зв’язку з вагітністю та пологами 25 особам на суму
 74,5 тис. гривень;

– одноразова допомога при народженні дитини  225 особам на суму 2445,5 тис. гривень.;

–  допомога на дітей одиноким матерям 173 особам на суму, 4038,8 тис. гривень;

– допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, 21 особа на суму 1402,6 тис. гривень;

-  допомога при усиновленні 1 особа на суму 7,7 тис.гривень;

– державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 234 родині на суму 7630,3 тис. гривень;

– державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 182 особам на суму 3173,5 тис. гривень;

– тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, 3 особам на суму 30,3 тис. гривень

– державна соціальна допомога на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та грошове забезпечення прийомних батьків за надання соціальних послуг цим дітям в прийомних сім’ях 6 родинам на суму 607,5 тис. гривень;

– щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи ІI групи внаслідок психічного розладу, 30 особам на суму 562,4 тис. гривень;

- тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку але не набула права на пенсію, 30 осіб на загальну суму 304,8  тис. гривень

– допомога особам, які здійснюють догляд за інвалідами І групи та пристарілими за 80 років, 24 особам на суму 9,0 тис. гривень;

– державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам 82 особам на суму 1222,4 тис. гривень;

– компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги, 70 особам на суму 156,8 тис. гривень

- допомога на дітей, які виховуються в багатодітних сім᾽ях, 61 сім᾽ї на суму 1117,0 тис. гривень;

- муніціпальня няня 42особи на суму 219,2 тис. гривень;

Щомісячна адресна допомога особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО/ООС, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово- комунальних послуг 17 особам на суму 274,4 тис.гривень 

Дуже велика робота проведена  щодо надання такого виду адресної грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, як житлові субсидії.

Протягом звітного періоду призначено житлових субсидій 3725 сім’ям, з яких 2670 родинам – на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг та 1055 родинам – на відшкодування витрат на придбання скрапленого газу та твердого палива.

Загалом, впродовж звітного періоду житловими субсидіями скористалися 4206 родин на загальну суму 11396,0 тис. гривень., з якої щодо оплати житлово-комунальних послуг 3151 родина на суму 8091,4 тис. гривень. та щодо готівкових виплат для покриття витрат на придбання твердого палива і скрапленого газу 1055 родин – на суму 3304,6 тис. гривень.

Заборгованість з виплати для покриття витрат на придбання твердого палива і скрапленого газу станом на 12.10.2020 року відсутня.

У звязку зі змінами тарифів перерахунки житлової субсидії проводяться щомісячно без особистих звернень громадян.

Чималу роботу, спрямовану на соціальний захист осіб з інвалідністю, ветеранів війни і праці шляхом забезпечення надання їм пільг, переваг та соціальних гарантій, виконання програм щодо їх соціального і правового захисту, протягом звітного періоду 2020 року проведено працівниками відділу персоніфіковано обліку пільгової категорії населення.

Зокрема, здійснені ними заходи сприяли тому, що:

– забезпечено 15 осіб технічними та іншими засобами реабілітації, з них 3 - кріслами колісними;

– 8 осіб з обмеженими функціональними можливостями забезпечені протезно-ортопедичними виробами;

– 8 дітей з інвалідністю направлені на реабілітацію;

5 осіб з інвалідністю, які мають автомобілі, виплачена грошова компенсація на їх технічне обслуговування і бензин  на суму 1,8 тис гривень та 6 особам з інвалідністю, які перебувають у черзі на отримання таких автомобілів, – компенсація на транспортні витрати на суму 2,9 тис. гривень;

– 1 особа з інвалідністю та 9 непрацездатних малозабезпечних осіб отримали за рахунок державного бюджету одноразову грошову допомогу на суму 8,3 тис. гривень;

– 425 ветеранам війни, членам сімей загиблих ветеранів та жертвам нацистських переслідувань виплачено щорічну разову грошову допомогу до 5 травня на суму 448,3 тис. гривень;

– 1 особа похилого віку влаштована на постійне місце проживання до будинку-інтернату відповідного профілю.

У зв'язку зі зміною у порядках забезпечення осіб з інвалідністю, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, постраждалих учасників Революції Гідності та учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням, а саме  передбачено укладання тристоронніх договорів між органами соціального захисту населення, громадянами, взятими на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням та санаторно-курортними закладами управлінням проводиться певна робота щодо забезпечення санаторно-курортним лікуванням вищезазначених осіб. Так в поточному році вже укладено 8 угод, в тому числі 5 - для осіб з інвалідністю загального захворювання та 3 - для постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, 1 категорії. До кінця року планується ще укласти 1 угоду 1 для учасника АТО/ООС.

З метою поліпшення роботи щодо соціального обслуговування осіб з інвалідністю, забезпечення надання їм необхідної допомоги в питаннях щодо трудової, професійної та медико-соціальної реабілітації і трудової зайнятості, працівниками вищезазначеного відділу постійно підтримувалась в актуальному стані створена електронна база даних з проблем інвалідності, інформаційні матеріали якої регулярно заносяться до Централізованого банку даних з проблем інвалідності Міністерства соціальної політики України.

Станом на 01.10.2020 до цієї бази даних занесені інформаційні дані щодо 105 осіб з обмеженими функціональними можливостями стосовно їх індивідуальних програм реабілітації.

З 07 квітня 2018 року запрацював новий механізм забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації визначений постановою Кабінетом Міністрів України від 05 квітня 2012 «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів», (зі змінами від 14.03.2018).

Ціми змінами, зокрема, передбачено адресний підхід до забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб зазначених категорій; новий механізм фінансування такого забезпечення за принципом ,,гроші ходять за людиною”; виплату компенсації вартості за самостійно придбані засоби реабілітації, а також низку інших нововедень.

Для своєчасного забезпечення окремих категорій населення технічними засобами реабілітації, по управлінню укладено укладено 29 угод з підприємствами для забезпечення ТЗР, на суму – 674,7 тис. гривень, профінансовано 661,1 тис. гривень.

Значну роботу проведено в звітному періоді із забезпечення відповідно до діючого законодавства надання окремим категоріям громадян пільг за соціальною та професійною ознаками щодо оплати житлово-комунальних послуг, компенсації вартості твердого палива та скрапленого газу, пільгового проїзду в приміському автомобільному транспорті.

За 2020 рік на 278 домогосподарствам призначена та виплачена компенсація на тверде паливо та скраплений газ на загальну суму 523,9 тис. гривень.

За поточний рік розраховано суми пільги на оплату житлово-комунальних послуг  у грошовій формі 999 особам на суму 1274,2 тис. гривень, в тому числі: в готівковій - 112 особам на суму 258,0 тис. гривень, в безготівковій - 887 особам на суму 1016,2 тис. гривень.

З метою встановлення додаткових соціальних гарантій щодо соціального захисту ветеранів війни здійснюється виплата грошової компенсації особам, які здійснили поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни. За січень- вересень 2020 рік компенсація нарахована та виплачена 3 особам на загальну суму 11,1 тис. гривень. 

Працівниками зазначеного вище відділу забезпечується постійне підтримання в актуальному стані бази даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги за соціальною та професійною ознаками – ЄДАРП, в якому станом на 01.10.2020 зібрано та систематизовано інформацію на паперових та електронних носіях на 5286 осіб – користувачив пільг, встановленими законами України. Зокрема, забезпечується якість та повнота заповнення всіх масивів цієї бази даних, звірка її з відомостями бази даних ЄДАРП центрального сховища на предмет виявлення подвійних карток пільговиків, синхронізація з пенсійною базою щодо даних про пенсіонерів за віком та інвалідів загального захворювання, зняття з обліку померлих, або вибулих з району, а також коригування в ній відомостей про пільговиків щодо змін місця проживання і складу сім’ї та усунення розбіжностей між базою даних ЄДАРПу та базами даних надавачів послуг.

Поряд з іншим, працівниками вище зазначеного відділу здійснювався облік тимчасово переміщених громадян, які прибули до нашого району та звернулись до райдержадміністрації. Станом на 01.10.2020 до реєстру  занесено 91 особу. 

За поточний рік профінансовано компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на загальну суму 541,9 тис. гривень., а саме:

- доплата за роботу на радіоактивно забруднених територіях – 69,9 тис. гривень.;

- компенсація сім'ям з дітьми та видатки на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 19,5 тис. гривень.;

- компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 224,5 тис. гривень.;

- компенсація за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щорічна допомогу на оздоровлення – 2,8 тис. гривень.

-грошова компенсація замість путівки громадянам, які належать до І категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи – 5,7 тис.гривень.

- пільги на медичне обслуговування – 204,1 тис. гривень.;

- оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 15,4 тис. гривень. 

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду із зазначених вище виплат станом на 01.10.2020 складає 5,7 тис. гривень.

Починаючи з листопада 2015 року при управлінні соціального захисту населення Шосткинської РДА створено центр надання допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей (каб. № 6, тел. 70928).

До районного центру надання допомоги учасника антитерористичної операції та членам їх сімей звернулось  за січень - вересень поточного року 49 осіб. (питання щодо надання пільг, санаторно–курортного лікування, пільг за фактичним місцем проживання, призначення субсидії, отримання земельних ділянок)

В управлінні соціального захисту населення Шосткинської районної державної адміністрації визначено відповідальних за напрямок роботи з питань координації і здійснення системного контролю надання допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей заступника начальника управління. та начальника відділу персоніфікованого обліку пільгової категорії населення.

Станом на 01.10.2020 на обліку в управлінні перебуває 144 учасника бойових дій з числа учасників антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил). Всі вони отримують пільги на житлово-комунальні послуги. 58 учасників бойових дій звернулось за призначенням компенсації на тверде паливо та 16 на скраплений газ.

На виконання Обласної комплексної програми соціального захисту населення на 2017 – 2021 роки одній сім’ї загиблого учасника бойових дій на територіях інших держав виплачується допомога в розмірі 1200,00 гривень. на одну особу, за 2020 рік  виплачено 10,8 тис. гривень; оформлено документи 59 учасникам антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил) для отримання компенсації на придбання твердого палива на загальну суму 188,8 тис. гривень.

Рішенням чотирнадцятої сесії Шосткинської районної ради прийнята Районна програма соціального захисту населення на 2017–2021 роки на виконання якої виділенні коштів для надання матеріальної допомоги учасникам АТО в розмірі 45,0 тис. гривень на рік.

В 2020 році виконкомами селищної та сільськими радами 10 сім’ям учасників бойових дій  виплачено матеріальну допомогу на загальну суму 10,5 тис. гривень, за рахунок районного бюджету  виплачено 15 вищевказаним сім’ям учасників АТО/ООС виплачено на суму 7,5 тис.гривень.

По Воронізькій селищній раді на квартирному обліку перебуває 5 УБД з числа учасників АТО/ООС.

З метою соціальної та професійної адаптації учасників Революції Гідності та учасників АТО (ООС) спеціалістами управління вивчаються потреби в набутті нової спеціальності та підвищення кваліфікації відповідної категорії осіб. Станом на 10.10.2020 перебуває на черзі та потребує забезпечення заходами з  соціальної та професійної адаптації 6 учасників  АТО  у державному навчальному закладі «Шосткинський центр професійно-технічної освіти» за професією водій автотранспортних засобів категорія «С» - 2, водій автотранспортних засобів категорія «В» - 2, тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва категорія А2 – 1, тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва категорія А1 – 1.

Відповідно до затверджених кошторисних призначень на 2020 рік укладені договори на навчання 2 осіб. Група по підготовці водіїв автотранспортних засобів категорія «С» закінчить навчання 15 грудня, група по підготовці трактористів-машиністів сільськогосподарського (лісогосподарсь-кого) виробництва категорія А2 – 12 жовтня.

Забезпечення земельними ділянками учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на території району проводиться при зверненні вищевказаних осіб. Станом на 01.10.2020 року 29 учасників АТО подали заяви до селищної ради та сільських рад про надання земельної ділянки. На даний час 8 учасникам надано дозвіл на розробку проекту землеустрою, 20 учасникам надано земельну ділянку у власність та 1 відмовлено  у зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки.

За даними Шосткинського відділу управління Держгеокадастру у Сумській області по 66 учасникам АТО (ООС) надано дозволів на розроблення проектів відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, з них по 54 розробленених проектів прийняті рішення щодо їх затвердження надання ділянок у власність, 12 проектів ще знаходяться в розробці землевпорядних проектних організаціях.

У зв’язку з прийняттям Обласної програми здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування на 2016-2020 роки управління уклало договори на пільгове перевезення інвалідів війни, учасників бойових дій з числа учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь в антитерористичній операції у складі добровольчих формувань, мають відповідну довідку, але не мають посвідчення учасника бойових дій, членів сімей загиблих (померлих)  учасників антитерористичної операції, які мають статус відповідно до статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, що супроводжують інваліда війни І групи з числа учасників антитерористичної операції з наступними перевізниками: ФОП Пешевець С.В.(Шостка – Ромни та Шостка – Суми) та ФОП Возруд М.А. на суму 255,3 тис. гривень, нараховано з початку року –145,1 тис. гривень, профінансовано – 145,1 тис. гривень.

Також управління соціального захисту населення Шосткинської РДА уклало угоди, в межах затверджених асигнувань на здійснення пільгового перевезення окремих категорій громадян в межах Шосткинського району з наступними перевізниками: ПАТ Шосткинське АТП- 15909 (Шостка – Собич) по; ФОП Коптева Л.В. (Шостка – Вовна); ФОП Пирогов В.М. (Шостка – Собичеве, Шостка - Гукове); ФОП Луценко Г.М. (Шостка - Остроушки); ФОП Володько А.М. (Шостка – Лушники), ФОП Макаренко А.М. (Шостка – Тиманівка (до Чапліївки). ) на суму 359,5 тис. гривень, нараховано та профінансовано з початку року – 284,5 тис. гривень. А також укладено угоду на пільгове перевезення на приміських маршрутах залізничним транспортом з «Конотопською дирекцією залізничних перевезень» на 80,0 тис. гривень, нараховано та профінансовано – 58,5 тис. гривень.

Головним державним соціальним інспектором протягом звітного періоду цілеспрямовано здійснювали роботу щодо контролю в питанні стосовно наявності підстав для призначення та його відповідність чинному законодавству різних видів адресної грошової допомоги та компенсаційних виплат. За цей час перевірками цих спеціалістів охоплено майже 72,0 % одержувачів соціальної допомоги, яким призначено її в поточному році. Проведено 496 обстежень матеріально-побутових умов життя та особистих підсобних господарств громадян, які звернулись за призначенням державної соціальної допомоги та житлових субсидій. Перевірено достовірність наданої інформації про доходи та майновий стан з відвіданням місця роботи та шляхом запитів у відповідні інстанції у 2262 громадян. Також, здійснено 15 обстежень внутрішньо переміщених осіб, щодо поновлення та призначення їм соціальних допомог та пенсій. За результатами всіх цих перевірок виявлено 70 випадок порушень з боку громадян щодо порядку оформлення адресної соціальної допомоги.  Державному бюджету відшкодовано коштів на суму 160,6 тис. гривень.

Спеціалістами сектору автоматизованої обробки інформацією  управління протягом звітного періоду щомісячно оновлювалася і підтримувалася в актуальному стані для формування виплатних відомостей електронна база особових рахунків одержувачів державних допомог, а також, забезпечувалась підтримка в робочому стані програмних комплексів «ЄДАРП», «АСОПД» та «ІАССЗН» та «Житлові субсидіі». Протягом звітного періоду зміни до цих програмних комплексів вносились 423 рази. Встановлювались на комп’ютерах інші необхідні для роботи програмні продукти та їх оновлення, здійснювались наладка роботи комп’ютерної техніки управління та заходи щодо забезпечення її робочого стану. Через інформаційну систему мережі Інтернет щоденно здійснювався обмін електронною інформацією з Департаментом соціальної політики облдержадміністрації.

Значну частину свого робочого часу зосереджували на питаннях, що стосуються ведення загального діловодства, діловодства щодо розгляду звернень громадян та організації контролю за виконанням документів, працювали над вирішенням питань, що стосуються організації кадрової роботи та проходження державної служби, ведення кадрового діловодства, укладання необхідних для роботи управління договорів та угод, захисту у встановленому законодавством порядку інтересів управління в судах під час розгляду правових питань і спорів.

Протягом звітного періоду зареєстровано та опрацьовано 3253 документів, що надійшли до управління, також, – 1780 вихідних документів, створених в управлінні   727 та виданих довідок. Підготовлено інформацій щодо виконання 67розпоряджень які знаходяться на контролі.

Підготовлено проектів наказів: щодо особового складу – 42; щодо надання працівникам управління основних та додаткових відпусток – 104; щодо відряджень –1. Крім того, опрацьовано та зареєстровано 35 наказів з основної діяльності.

Також, працівниками зазначеного управління опрацьовано 74 укладених управлінням договорів та угод, забезпечено представництво у восьми судових засіданнях, а також,  підготовку до цього засідання необхідних документів. Окрім того, підготовлено три позовних заяви до Шосткинського міськрайонного суду щодо стягнення 67330,50 гривень. коштів, що підлягають поверненню по державній соціальній допомозі малозабезпеченим сім’ям, та стягнення надміру отриманих коштів у вигляді житлової субсидії.

Працівниками відділу фінансово-господарського забезпечення протягом звітного періоду здійснювалась робота щодо забезпечення обліку грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних фондів управління та своєчасного відображення у бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних з їх рухом, а також щодо забезпечення нарахування та виплати працівникам управління заробітної плати. Станом на 01.10.2020 року має 37 відкритих рахунків  і забезпечує виконання функцій держави по соціальному захисту населення району

Ними проведено значну роботу щодо розподілу асигнувань згідно з  доведеними управлінню сумами тимчасових кошторисів і планів асигнувань на 2020 рік, а також, щодо складання і надання у відповідні інстанції звітів та інформацій, що стосуються бухгалтерського обліку, за підсумками роботи протягом 9 місяців 2020 року. 

Чимала частка їх робочого часу, також, витрачалась на внесення, відповідно до листів Головного фінансового управління облдержадміністрації змін в розпис асигнувань бюджетних призначень на І, ІІ і ІІІ кв. 2020 р., помісячно розподілених кошторисом, але далеко не завжди вчасно підтверджених відповідними коштами для забезпечення фінансування всіх видів діяльності управління. В зв’язку з цим, працівниками відділу для переміщення асигнувань підготовлено 147 довідки про внесення змін в розпис асигнувань бюджетних призначень.

За рахунок коштів районного бюджету виплачено одноразову матеріальну допомогу в зв’язку з тяжкою хворобою 51 особі на суму 128500,00 гривень. 

Структурними підрозділами управління протягом звітностого періоду, також, здійснювались заходи щодо інформування громадян району з питань, що належать до компетенції управління, та роз’яснення їм з цих питань положень чинного законодавства і нормативно-правових актів через засоби масової інформації. Зокрема, на  сайті райдержадміністрації та на сторінках місцевої преси протягом січня -  вересня 2020 року  висвітлено  164 статей та заходів.

З метою зменшення кількості звернень громадян до управління проводиться прийом громадян за місцем їх проживання. При управлінні соціального захисту населення розпорядженням голови Шосткинської РДА від 27.04.2012 № 226 створено «Мобільний соціальний офіс». Мешканці, які звернулися в вищезазначений офіс, зможуть отримати детальну інформацію від спеціалістів управління соціального захисту населення Шосткинської РДА, Шосткинського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та інших. Зроблено 6 виїздів до населених пунктів району, на якому спеціалістами управління прийнято  179 осіб.

У 2019 році на управління, розпорядженням голови Шосткинської районної державної адміністрації від 06.02.2019 № 40-ОД, зареєстрованому в Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області 07 березня 2013 року за № 17/1934, покладена додаткова функція, щодо організації та проведення конкурсу, для надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів, політичних в’язнів і репресованих, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з районного бюджету. Управлінням проведена вищевказана робота протягом листопада 2019 – січня 2020. Участь в конкурсі брала 1 громадська організація, а саме Шосткинська  районна організація ветеранів. З районного бюджету виділено 30,0 тис.гривень. 

Але незважаючи на щорічне збільшення навантаження, працівники управління сумлінно забезпечують функції щодо здійснення державної соціальної політики, покладені на них органами державної влади. Для пересічних громадян, які потребують допомоги, саме вони є уособленням влади на місцях і вони з честю, незважаючи на надзвичайні фізичні та психологічні перенавантаження, виконують покладені на них завдання.