Міськрайонна газета

ПРОАНАЛІЗОВАНО СТАН ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ ВИГОТОВЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Голова Шосткинської районної державної адміністрації Віктор Ждаміров провів нараду, на якій заслухано та обговорено інформацію завідувача сектору містобудування і архітектури Шосткинської районної державної адміністрації Віктора Могилевця про хід виконання Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації на місцевому та регіональному рівні Шосткинського району на 2016-2020 роки.

З метою реалізації містобудівної політики України, направленої на розробку (оновлення) містобудівної документації, упровадження законодавчо визначених методів ведення містобудівної діяльності на території району та на виконання вимог чинного законодавства у сфері містобудування, розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 06.01.2016 № 5-ОД «Про приведення  до вимог чинного законодавства  містобудівної документації на території Сумської області» та голови Шосткинської районної державної адміністрації від 16.02.2016 № 38-ОД «Про розроблення (оновлення) містобудівної документації на місцевому та регіональному рівні Шосткинського району на 2016-2020 роки» сектором містобудування і архітектури було розроблено проект   Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації на місцевому та регіональному рівні Шосткинського району на  2016-2020 роки, яку 26.02.2016 року прийнято та затверджено рішенням шостої сесії 7 скликання Шосткинської районної ради.

Програма передбачає організаційне, матеріальне та фінансове забезпечення розроблення комплексу містобудівної документації на території Шосткинського району для системної реалізації державної регіональної політики, обґрунтування основних довгострокових та поточних пріоритетів регіонального розвитку, динамічного збалансованого соціально-економічного розвитку територій, гармонійного узгодження інтересів та ефективної взаємодії влади, бізнесу і громадськості та залучення інвестицій.

Селищною та майже кожною сільською радами відповідно прийняті власні Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації на місцевому рівні.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 7375,00 тис.гривень. Основні джерела фінансування Програми - це кошти районного, селищного і сільських бюджетів,   пайова участь замовників будівництва об’єктів містобудування у розвитку інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури населених пунктів  та інші джерела, не заборонені законодавством.

Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації на місцевому та регіональному рівні Шосткинського району на 2016-2020 роки  (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про Генеральну схему планування території України», «Про місцеві державні адміністрації».

Аналіз стану забезпечення містобудівною документацією територій та населених пунктів району свідчить про відсутність оновленої містобудівної документації.

Схема планування території району була розроблена у 1995 році та до цього часу не оновлювалась.

На даний час схема планування території району втратила свою актуальність та не відповідає сучасним вимогам економічного, соціального та культурного розвитку. Відсутність зазначеної схеми гальмує економічний та інвестиційний розвиток району.

Відповідно до прогнозних обсягів фінансових ресурсів для виконання проектних робіт з розроблення Схеми планування території району необхідно 500,0 тис. гривень, у тому числі проектні роботи - 300,0 тис. гривень, топографічні – 200,0 тис. гривень.

На розробку схеми планування району Програмою на 2016 рік передбачено надання субвенції місцевих рад районному бюджету на суму 436,0 тис. грн..

В квітні 2016 року прийнято рішення селищною та одинадцятьма сільськими радами щодо фінансування в 2016 році з місцевих бюджетів проектно-вишукувальних робіт з розроблення схеми планування Шосткинського району в обсягах відповідно до Програми.

Загальна вартість робіт з розроблення схеми планування району, відповідно наданих договорів, складає 494,5 тис. грн., із них: топографо-геодезичні - 178,732 тис.грн (виконавець ТОВ «Картографія+») та проектні - 315,832 тис. грн. (виконавець ДП «УкрНДПІЦивільбуд

В травні поточного року кошти в сумі 85,0 тис. грн. з місцевих бюджетів надійшли до районного бюджету.

На теперішній час укладено договір з ТОВ «Картографія +» м. Київ на виконання робіт зі створення актуалізованої топографічної основи масштабу 1:25000 в графічній та цифровій формі для розробки схеми планування району на суму 84,85 тис. грн. (І етап) та з ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД» на виконання робіт з розробки  схеми планування Шосткинського району на  суму 97,806 тис. грн..

В липні 2016 року прийнято рішення місцевих рад щодо надання субвенції районному бюджету в сумі 98,0 тис. грн..

Станом на 01.08.2016 року до районного бюджету із місцевих бюджетів перераховано субвенцію на загальну суму 183,0 тис.грн., а саме: на роботи зі створення актуалізованої топографічної основи для розробки схеми планування Шосткинського району на суму 85,0 тис грн.  та на розробку схеми планування Шосткинського району на суму 98,0 тис грн. 

На теперішній час товариством з обмеженою відповідальністю  «Картографія +» м.Київ згідно з договором виконано та оплачено роботи на загальну суму 84,85 тис. грн.

ДП «УкрНДПІЦивільбуд» надав акти виконаних робіт щодо розроблення містобудівної документації в частині комплексної оцінки та стратегії розвитку схеми планування території району на суму 97,8 тис. грн..

Роботи продовжуються.

Програмою на 2016 рік передбачено розроблення лише генерального плану с. Гамаліївка . Розроблення генеральних планів інших населених пунктів району передбачено в 2017-2020 роках.

02.06.2016 8 сесією 7 скл. Гамаліївської сільської ради прийнято рішення щодо розробки генерального плану с. Гамаліївка та виділення коштів у сумі 54 тис. грн. на проектні роботи.

Головою села укладено договір підряду на інженерно - геодезичне вишукування з топографічної зйомки М 1: 2000 с. Гамаліївка з ФОП Ковальчук В.С На теперішній час робота в стадії завершення.

Миронівською сільською радою, відповідно до рішення 5 сесії 7 скл. Миронівської сільської ради від 28.01.2016, укладено договір з ПП «Шостказемпроект» на виконання проектних робіт з розробки детального плану території обмеженої автодорогою Шостка-Ямпіль (вул.. Гагаріна), землями ДП «Шосткинський держлісгосп», польовою дорогою з північної сторони та присадибними ділянками зі східної сторони с. Миронівка (колишня територія ПМК). На теперішній час виконано та оплачено проектно-вишукувальні роботи на суму 5,0 тис.грн.