Міськрайонна газета

МОЯ УПЕВНЕНІСТЬ – МІЙ УСПІХ

29 липня 2016 року серед прийомних сімей, які проживають на території Чапліївської сільської ради, з метою забезпечення виникнення динаміки перетворення особистісних змін в аспекті підвищення рівня самооцінки, пониження рівня тривожності, розвитку почуття упевненості, оптимістичних життєвих ціннісних орієнтирів особистості проведено груповий захід у формі тренінгу на тему «Моя упевненість – мій успіх».

Під час проведення заходу розкрито поняття: «індивід», «особистість», «індивідуальність», «світогляд», «особистісна та ситуативна тривожність», «самооцінка» тощо.

У ході тренінгового заняття проведено різноманітні тематичні вправи, рольові ігри, які спрямовані на те, щоб навчити учасників долати, змінювати неадекватні (гострі, або пасивні) реакції на критичні, кризові події життя, змінити індивідуальну схильність до переживання фрустрації, емоційної збудливості, розвинути вміння повної саморегуляції у поведінці, самоповагу, підвищити самооцінку особистості, а саме: «Знайомство», «Самопрезентація», «Радість», «Груповий малюнок: людина у кризовому стані», «Коло впевненості», «Чого я хочу досягти», «Моделювання сценаріїв життя», «Мій успіх у минулому», «Мій успіх у діяльності», «Втримати рівновагу», «Уникнення невдачі», «Місто впевненості», «Я – господар!», «Емоції у моєму тілі», «Скривджена людина», «Точка опори», «Опиши свій стан у кризі», «Подолання звинувачування», «Подолання» та рольова гра «Чарівний магазин».

  Підбиття підсумків заняття, шляхом обговорення власних почуттів, вражень, закріплено творчим завданням «Подарунок», з яким учасники успішно справились.

Учасники заходу мали можливість отримати відповіді на актуальні для них запитання, ознайомитися зі спектром соціальних послуг, які надає Шосткинський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, отримати індивідуальне консультування та методичні рекомендації, відповідно до теми тренінгового заняття, «Позбався образу невдахи».