Міськрайонна газета

ВЗАЄМОДІЯ УСТАНОВ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ РАННЬОГО СОЦІАЛЬНОГО СИРІТСТВА

В сучасних умовах українського суспільства проблема соціального сирітства стає дуже актуальною. Погіршення морально-психологічного клімату в сімейній сфері і в суспільстві в цілому, економічна нестабільність, зростання народжуваності дітей з патологіями – все це призводить до загострення та поширення даного явища.

21 лютого 2018 року Шосткинським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з акушерсько-гінекологічною службою на базі жіночої консультації Шосткинської Центральної районної лікарні проведено засідання у «форматі круглого столу» з питання взаємодії установ щодо профілактики раннього соціального сирітства.

У ході зустрічі обговорено план спільних дій на 2018 рік щодо запобігання даного явища. Увагу учасників акцентовано на тому, що сoціaльнa сирoтa – це дитинa, якa зaлишилaся без бaтьківськoгo піклувaння у зв’язку із склaднoю життєвoю ситуaцією, пoв’язaною із сімейним неблaгoпoлуччям (aлкoгoлізмoм і нaркoмaнією бaтьків, їх aнтисoціaльним спoсoбoм життя, тяжкими психічними зaхвoрювaннями тoщo).

Відомим є той факт, що у статус соціальної сироти діти можуть потрапити відразу після народження (відмова від новонароджених немовлят у пологовому будинку). В більшості випадків таку поведінку можна пояснити соціальною незрілістю матері, котра народжує дитину. Подібне поводження, як правило, характерне для неповнолітніх матерів і жінок, що не мають стійкої позиції в житті і постійного місця проживання.

Соціальне сирітство найчастіше є результатом саме підліткової вагітності, коли молоді дівчата не можуть психологічно справитися з тим, що стануть мамами.

Існує безліч причин відмови від новонародженої дитини в пологовому будинку, а саме:

 • тяжке матеріальне становище, відсутність необхідних житлових умов (домінуюча причина);
 • педагогічна некомпетентність сім’ї – зниження виховного потенціалу сім’ї, не сформованість відповідального відношення до батьківства;
 • неготовність виховувати дитину через вік;
 • легковажне перше кохання, коли молодь не обізнана в засобах контрацепції;
 • несформоване почуття відповідальності у молодих людей і молодих батьків за себе і свої вчинки перед собою, родиною, спільнотою;
 • зневажливе ставлення та негативні стосунки в сім’ї;
 • відсутність підтримки з боку батька дитини та родичів;
 • одинока мати;
 • народження дитини з тяжкою патологією і фізичними вадами;
 • наявність алкогольної або наркотичної залежності матері;
 • матері, які вже позбавлені батьківських прав стосовно інших дітей, що унеможливлює повернення дитини додому.

Профілактика є одним із перспективних і важливих напрямків діяльності в роботі з подолання соціального сирітства, тому що йому легше запобігти, ніж боротися з ним. Пріоритетним завданням у профілактиці соціального сирітства є важливість підтримки і зміцнення статусу соціально здорової сім’ї. Адже благополучна сім’я – не та, що не має проблем, а та, що знаходить сили їх вирішувати.

Тому, під час надання соціальних послуг робота спеціалістів Шосткинського РЦСССДМ направлена на забезпечення психологічної та соціальної підтримки вагітних жінок та матерів, які народили дитину з метою вирішення наступних проблемних питань:

 • питання догляду за дитиною;
 • налагодження стосунків в сім’ї та з оточенням;
 • вирішення конфліктних ситуацій;
 • налагодження соціальних зв’язків;
 • забезпечення соціально-психологічної підтримки батьків, у яких народилися діти з вадами здоров’я;
 • сприяння в наданні матеріальної та гуманітарної допомоги;
 • сприяння в оформленні документів;
 • сприяння в отриманні реєстрації;
 • переадресація до обласного центру соціально - психологічної допомоги тощо.

По закінченню заходу учасники отримали інформаційні буклети про діяльність центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.