Міськрайонна газета

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

З 1 травня 2016 року набув чинності Закон України “Про державну службу” від 10 грудня 2015 року № 889-VIII (далі — Закон № 889-VIII), яким визначено право на пенсійне забезпечення державних службовців відповідно до статті 37 Закону України “Про державну службу” від 16.12.1993 № 3723-XII (далі - Закон № 3723-XII).

Право на пенсію державного службовця відповідно до Закону № 889-VIII мають особи, які:

  • досягли пенсійного віку;
  • мають страховий стаж: чоловіки —35 років, жінки — 30 років;
  • не призначали пенсію відповідно до Закону № 3723-XII та на 1 травня 2016 року займали посади державної служби та мали не менш як 10 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців, визначених статтею 25 Закону № 3723-XII та актами Кабінету Міністрів України, або на 1 травня 2016 року мали не менш як 20 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державної служби (незалежно від факту роботи на державній службі на цю дату).

Нагадуємо, що пенсійний вік для чоловіків державних службовців становить 62 роки, а для таких які народилися з 1 січня 1955 р. по 31 грудня 1955 року — 61 рік 6 місяців. Для жінок пенсійний вік встановлено статею 26 Закону України “ Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”.

Пенсія державним службовцям призначається з дати звернення, але не раніше дати виникнення права, в розмірі 60 відсотків суми їх заробітної плати (для осіб, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями - 60 відсотків заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та відповідного рангу за останнім місцем роботи на державній службі).

23 вересня 2016 року набрала чинності урядова постанова від 14.09.2016 № 622 “Деякі питання пенсійного забезпечення окремих категорій осіб”, якою затверджено порядок обчислення заробітної плати для призначення пенсій державним службовцям. Зазначений порядок застосовується з 1 травня 2016 року слідуючим чином:

  • посадовий оклад, надбавки за ранг та вислугу років враховуються в розмірах установлених на день звернення за призначенням пенсії за останньою займаною посадою державної служби (або прирівняною до неї у разі відсутності у державному органі відповідних посад державної служби);
  • інші виплати враховуються за 60 календарних місяців роботи на посаді державного службовця починаючи з 1 травня 2016 року. У разі, коли на дату звернення за пенсією немає 60 календарних місяців роботи на посаді державної служби починаючи з 1 травня 2016 року, середньомісячна сума таких виплат визначається шляхом ділення загальної суми таких виплат на наявні місяці роботи починаючи з 1 травня 2016 року.
  • матеріальна допомога та виплати, які нараховуються за період, що перевищує календарний місяць, враховуються в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді.

У всіх випадках заробітна плата для призначення пенсії державного службовця враховується в межах установленої законом на день призначення пенсії максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Насамкінець нагадуємо, що по 31 грудня 2017 року пенсії особам, які працюють на посадах державної служби в державних органах не виплачуються, крім інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких пошируються дія пункту 1 статті 10 Закону України “ Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

З 1 січня 2017 року пенсія, призначена відповідно до статті 37 Закону України “ Про державну службу”, у період роботи на посадах державної служби в державних органах буде виплачуватися в розмірі, обчисленому відповідно до Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”. У період роботи на інших посадах/роботах пенсія, розмір якої перевищує 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, що втратили працездатність, виплачується у розмірі 85% призначеного розміру, але не менше 150% прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.

Після звільнення з роботи виплата пенсії буде виплачуватися в повному розмірі.