Міськрайонна газета

ОТРИМАННЯ ПЕНСІЇ ЗА ДОВІРЕНІСТЮ

За станом здоров'я або з інших причин пенсіонер іноді не має можливості отримувати належні йому виплати особисто. У такому разі він може доручити цю справу комусь, оформивши відповідний документ.

Статтею 47 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” передбачено, що пенсія може виплачуватися за довіреністю, порядок оформлення і строк дії якої визначаються Законом. Виплата пенсії за довіреністю здійснюється протягом усього періоду дії довіреності за умови поновлення пенсіонером заяви про виплату пенсії за довіреністю через кожний рік дії такої довіреності.

Проте, існують певні обмеження. Нараховані пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав своєчасно з власної вини, виплачуються за минулий час, але не більше ніж за три роки до дня звернення (стаття 46 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»). Тобто, якщо людина не отримувала пенсії впродовж п’яти років, то вона матиме право отримати гроші тільки за останні три роки.

Виплата пенсії за довіреністю через відділення поштового зв’язку.

Відповідно п.5.6 Інструкції про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв’язку, затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 28.04.2009 N 464/156, виплата пенсій за дорученням здійснюється протягом усього періоду дії доручення за умови поновлення пенсіонером заяви про виплату пенсії за дорученням через кожен рік дії такого доручення.

Після першої виплати довіреність на виплату пенсій, відбирається і зберігається у виплатному об’єкті поштового зв’язку в порядку, що забезпечує наявність довіреності в окремій справі. Якщо виплата пенсій провадиться за довіреністю на вчинення ряду дій, у виплатному об’єкті поштового зв’язку зберігається ксерокопія такої довіреності.

Якщо довіреність оформлена на строк понад один рік, одержувач пенсій, після закінчення кожного року дії довіреності звертається з відповідною заявою до органу Пенсійного фонду.

У відомості на виплату пенсій, орган Пенсійного фонду, після одного року дії довіреності робить відмітку навпроти прізвища одержувача про поновлення заяви про виплату пенсій, за довіреністю. У разі відсутності відповідної відмітки у відомості, виплата пенсії за довіреністю з дати вчинення якої минуло більше року, не допускається.

Виплата пенсії за довіреністю через установи уповноважених банків.

Пунктом 14 Порядку виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від від 30 серпня 1999 р. № 1596 встановлено, що якщо суми пенсій та грошової допомоги одержуються за довіреністю більше як один рік або не одержуються з поточного рахунка більше як один рік уповноважений банк зобов’язаний повідомити про це відповідний орган Пенсійного фонду або орган праці та соціального захисту населення не пізніше 28 числа місяця, у якому виникли такі обставини, а одержувач пенсії та грошової допомоги - подати нову заяву  в орган Пенсійного фонду.

У разі невиконання одержувачем пенсій цієї умови, управління Фонду відповідно припиняє перерахування пенсії на поточний рахунок у визначену одержувачем установу банку і здійснює виплату через підприємство поштового зв’язку за місцем проживання одержувача в установленому порядку.

Якщо протягом півроку працівник пошти не зможе виплатити гроші пенсіонерові (наприклад, особа переїхала тимчасово до родичів в іншу область чи район), то виплата пенсії також припиняється. Після повернення громадянин може звернутися до органів Пенсійного фонду за місцем проживання із заявою, аби йому продовжили виплачувати пенсію з нарахуванням за попередній період.

За більш детальнішою інформацією звертайтеся до Шосткинського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Сумської області за адресою: м. Шостка, вул.. Депутатська, буд. 1, 1 поверх, каб. 3 або за телефоном 7-03-83.