Міськрайонна газета

АТЕСТАЦІЯ В ШОСТКИНСЬКОМУ РАЙОНІ: ПІЛЬГИ ТА КОМПЕНСАЦІЇ

Пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.92 №442 «Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» визначена умова проведення атестації „на підприємствах і в організаціях  незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів,  що  можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому”.

Без створення безпечних і здорових умов праці важко уявити стабільну роботу будь якого підприємства, організації.

Комплексною оцінкою умов праці, а також приведення їх у відповідність з нормативними  документами по охороні праці, є проведення атестації робочих місць. Саме атестація робочих місць за умовами праці забезпечує підстави для надання пільг і компенсацій за роботу у несприятливих умовах праці ( пенсія за віком на пільгових умовах, додатково оплачувані відпустки, оплата праці в підвищеному розмірі та ряд інших) які надаються в залежності від  професій і посад фахівців та робітників, передбачених по переліку та вказаних відповідно до Класифікатора професій ДК-003–2010, затвердженого Наказом Держстандарту України від 28.07.2010 р. № 327. Атестація проводиться в терміни, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладено на керівників підприємств, організацій. В разі не проведення атестації робочих місць за умовами праці працівник втрачає право на пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах.

На даний час на підприємствах, установах і організаціях району працює в умовах, які не відповідають санітарно-гігієнічним нормам 719 чоловік. Проведена атестація робочих місць за умовами праці на 407 робочих місцях  у 47 підприємствах та організаціях, право працівників на пенсію на пільгових умовах за віком підтверджено 134 чол., в тому числі за списком №1 та №2-  32 особам, додаткові відпустки за роботу в особливих та шкідливих умовах праці отримує 594 чол., доплати 604 чол., скорочену тривалість робочого тижня 15 чол., молоко отримує 137 чоловік.

Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації  постійно надається методична допомога роботодавцям району у підготовці  та розробленні заходів по покращенню  умов праці та включення їх до колективних договорів. Здійснюється контроль за наданням пільг і компенсацій за умови праці, виконанням комплексних заходів поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.  В цьому році  проведено 8 експертиз колективних договорів, при їх розгляді зверталася особлива увага на їх відповідність вимогам чинного законодавства.