Міськрайонна газета

РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК ДИТЯЧОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛІЧУ

У 2019 році буде запроваджений новий механізм забезпечення заходами з реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу за принципом «гроші ходять за людиною», що дозволить забезпечити адресність,  прозорість та підвищити якість надання реабілітаційних послуг.

На виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», яким передбачені видатки за бюджетною програмою 2507100 «Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу» Міністерством соціальної політики розроблений проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу», який поданий до Кабінету Міністрів України.

Для забезпечення дитини реабілітаційними заходами один із батьків дитини чи її законний представник подає до місцевого органу заяву (у довільній формі) про направлення дитини з інвалідністю внаслідок ДЦП до реабілітаційної установи (далі – заява) із зазначенням інформації про вибрану реабілітаційну установу для проходження дитиною реабілітації та копії:

паспорта громадянина України та / або свідоцтва про народження, та / або іншого документа, що посвідчує особу дитини;

індивідуальної програми реабілітації, виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;

виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о).

Днем звернення одного з батьків дитини з інвалідністю внаслідок ДЦП чи її законного представника до місцевого органу вважається дата надходження документів, що реєструються в журналі реєстрації документів.

Для здійснення реабілітаційних заходів реабілітаційні установи повинні мати відповідний кваліфікований штат працівників та матеріально-технічну базу, ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Перелік реабілітаційних установ формується Фондом згідно із заявницьким принципом реабілітаційної установи.

Перелік реабілітаційних установ оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Мінсоцполітики, Фонду, місцевих та регіональних органів.

Місцевий орган протягом 5 робочих днів з дати подання заяви укладає договір про надання реабілітаційних заходів (далі – договір) у трьох примірниках (один ‒ для місцевого органу, другий ‒ для реабілітаційної установи, третій ‒ для одного із батьків дитини з інвалідністю внаслідок ДЦП чи її законного представника), у якому зазначаються строки здійснення реабілітаційних заходів у реабілітаційній установі, їхня вартість тощо.