Міськрайонна газета

ОГОЛОШЕННЯ

Шосткинська районна державної адміністрації оголошує конкурс проектів, розроблених громадськими організаціями ветеранів, політичних в’язнів і репресованих в’язнів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, (далі – громадські організації), для реалізації яких надаватиметься фінансова підтримка у 2019 році за рахунок коштів районного бюджету.

Організація та проведення конкурсу, проведення заходів учасниками конкурсу, моніторинг реалізації проектів здійснюється відповідно до Порядку отримання та використання коштів районного бюджету для надання на конкурсній основі фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів, політичних в’язнів і репресованих, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого розпорядженням голови Шосткинської районної державної адміністрації від 06.02.2019 № 40-ОД, зареєстрованому в Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області 07 березня 2013 року за № 17/1934 (далі – Порядок).

Пріоритетні завдання, на виконання яких повинні спрямовуватися проекти, розроблені учасниками конкурсу:

1) спрямованість заходів в рамках проекту на безпосередню роботу з відповідними соціальними групами: ветеранами, політичними в’язнями та репресованими, громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

2) проведення заходів за участі членів організації з патріотичного виховання мешканців району, особливо молоді, формування патріотичних настроїв у суспільстві.

Перелік напрямів та видів діяльності, що можуть бути підтримані організатором конкурсу.

Громадські організації мають право використовувати кошти фінансової підтримки, спрямовані на:

1) реалізацію заходів в рамках проекту, а саме:

 • відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів, жертв нацистських переслідувань та жертв політичних репресій, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України, а також відвідування військових поховань і військових пам’ятників;
 • проведення заходів з пошуку, ексгумації та перепоховання останків загиблих (крім видатків розвитку);
 • проведення спортивно-реабілітаційних та фізкультурно-оздоровчих заходів (за умови участі в них переважної кількості представників цільової групи населення);
 • проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, засідань за круглим столом та інших інформаційно-просвітницьких заходів відповідно до тематики проекту;
 • проведення заходів з військово-патріотичного виховання;
 • розроблення та виготовлення періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту, реабілітації, соціалізації, адаптації, працевлаштування ветеранів, політичних в’язнів і репресованих, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та діяльності громадських об’єднань ветеранів без права їх подальшого використання в комерційних цілях.

За рахунок бюджетних коштів, необхідних для реалізації заходів проекту, що спрямовуються за вищезазначеними напрямами, можуть здійснюватися:

 • видатки на оплату послуг залучених спеціалістів (плата за договором про надання послуг), що передбачаються тільки для оплати послуг спеціалістів, які залучаються до підготовки, реалізації проекту або проведення заходу на підставі цивільно-правових договорів. При цьому видатки на оплату послуг залучених спеціалістів не повинні перевищувати 20 відсотків загального обсягу бюджетних коштів фінансової підтримки, які призначаються для реалізації проекту; виплата передбачених видатків на оплату послуг залучених спеціалістів проводиться по завершенню реалізації всіх заходів проекту (або проведення відповідного заходу в рамках проекту, до реалізації якого був залучений спеціаліст);
 • оренда приміщень, території, споруди;
 • художнє та технічне оформлення місць реалізації заходів в рамках проекту;
 • оплата транспортних послуг (у тому числі оренда транспортних засобів);
 • оренда обладнання, оргтехніки;
 • оплата поштових витрат та послуг зв’язку;
 • оплата поліграфічних та інформаційних послуг;
 • придбання канцелярських та господарчих товарів, необхідних для проведення заходів в рамках проекту;
 • оплата витрат на проїзд, харчування та вартості проживання ветеранів,  політичних,  в’язням та репресованих, громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та осіб, на яких поширюється дія законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» та «Про жертв нацистських переслідувань» (які залучені до проведення або участі у проекті) та штатних працівників громадської організації (які залучені до виконання проекту) в межах норм, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» (зі змінами);
 • одноразове навчання працівника громадської організації, відповідального за підготовку та проведення тендера (торгів), у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за тендерною процедурою;
 • витрати, що обумовлені специфікою реалізації проекту, за умови, що такі витрати були зазначені у конкурсній пропозиції, яку визначено переможцем конкурсу.

2) адміністративні витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення громадських організацій для виконання проектів, а саме:

 • оренда нежитлових приміщень у разі відсутності власних приміщень громадських організацій або наданих їм безоплатно відповідно до статті 20 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (крім оренди приміщень на проведення конкретних заходів);
 • оплата комунальних послуг у межах середніх норм споживання щодо приміщень, в яких громадська організація провадить свою статутну діяльність;
 • оплата праці (матеріальне заохочення) для кожного з не більше трьох штатних працівників у розмірі не більше середньої заробітної плати по Україні за минулий рік;
 • придбання канцелярських товарів;
 • послуги зв’язку та обслуговування оргтехніки;
 • послуги з придбання та використання програм бухгалтерського обліку.

Під час складання конкурсної пропозиції та кошторису витрат на реалізацію проекту на адміністративні витрати закладається не більше 20 відсотків загального обсягу коштів фінансової підтримки.

Забороняється спрямування бюджетних коштів на:

 • реалізацію проектів, якщо їх фінансування передбачається за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, розпорядником яких є інший організатор конкурсу;
 • оплату посередницьких послуг;
 • придбання основних засобів – меблів, оргтехніки, комп’ютерів, транспортних засобів тощо; 
 • реалізацію проектів, метою яких є отримання прибутку;
 • надання (виплату) цільовим групам населення матеріальних допомог, грантів, тощо;
 • здійснення діяльності релігійного або політичного характеру.

Видатки на проведення заходів в рамках реалізації проекту оформляються шляхом укладання відповідних договорів на покупку товарів та надання послуг, капітальні видатки заборонені. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів, операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

Максимальний обсяг фінансової підтримки одного проекту за результатами проведення конкурсу складає 30 тис. гривень.

Для участі у конкурсі громадські організації подають конкурсну пропозицію, яка має бути підготовлена державною мовою і має містити:

1) заяву про участь у конкурсі, складену за формою 1;

2) опис проекту та кошторис витрат, необхідних для реалізації проекту, за формою 2. Опис проекту повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати, інформацію про цільову аудиторію, залучені до реалізації проекту інші інститути громадянського суспільства, детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

3) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до реалізації проекту);

4) інформаційну довідку (описовий звіт) про діяльність громадської організації протягом останніх двох років (з інформацією про проведення конкретних заходів на території району за участю членів організації та громадськості), джерела фінансування громадської організації, її матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

Громадська організація може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник конкурсу.

Конкурсна пропозиція має подаватися у друкованому та електронному вигляді.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції, мають бути пронумеровані та належним чином засвідчені.

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Строки подання конкурсних пропозицій: з 06 травня по 04 червня 2019 року.

Строки проведення конкурсу:

 • оцінка конкурсних пропозицій та визначення їх рейтингу:  10 червня по 04 липня 2019 року;
 • визначення конкурсною комісією переможців конкурсу та обсягів бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для реалізації кожного проекту: протягом 15 робочих днів після затвердження районного бюджету Шосткинського району на 2019 рік та/або внесення змін до нього;
 • затвердження організатором конкурсу переліку громадських організацій, визначених переможцями конкурсу – протягом 25 робочих днів з дня визначення конкурсною комісією переможців конкурсу та обсягів бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для реалізації кожного проекту.

Організація та проведення конкурсу, проведення заходів учасниками конкурсу здійснюється відповідно до Порядку.

Конкурсні пропозиції приймаються з 06 травня по 04 червня 2019 року, щоденно в робочі дні за адресою: м. Шостка, вул. Свободи, 49, перший поверх каб. № 10 відділ організаційної роботи та управління персоналом управління соціального захисту населення Шосткинської РДА Понеділок – Четверг з 10:00 год. до 16:00 год., П’ятниця з 10:00 год. до 15:00 год. (обідня перерва: 12.00 – 13.00).

Конкурсні пропозиції оцінюватимуться за критеріями відповідно до Порядку.

За додатковою інформацією звертайтесь до Брикуна Олександра Григоровича, головного спеціаліста з питань персоналу - юрисконсульта відділу організаційної роботи та управління персоналом управління соціального захисту населення Шосткинської РДА, щоденно в робочі дні за адресою: м. Шостка, вул. Свободи, 49, каб. № 10, Понеділок – Четверг з 10:00 год. до 16:00 год., П’ятниця з 10:00 год. до 15:00 год. (обідня перерва: 12.00 – 13.00).

 

Зразки форм знаходяться за цим посиланням: форма 1форма 2