Міськрайонна газета

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ГОЛІВ ПРОФСПІЛОК ТА ПРЕДСТАВНИКІВ ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВІВ: РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗМІСТУ КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ, УГОД

З метою сприяння проведенню соціального діалогу звертаємо вашу увагу на необхідність виконання Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019-2021 роки (далі –Генеральна угода).

Пропонуємо опрацювати рекомендації Сторін Генеральної угоди (пункти: 1.7, 2.34-2.37, 3.21-3.29, 3.46, 3.47, 3.61-3.74 та пункт 7 Заключних положень) з метою прийняття рішення щодо можливого їх врахування (додаються).

Рекомендуємо під час ведення колективних переговорів з укладання колективних договорів враховувати положення щодо:

- забезпечення паритетного представництва чоловіків та жінок на керівних посадах відповідно до Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 634-р;

- зменшення гендерного розриву в оплаті праці відповідно до Додатку 2 до Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 № 273.

Для отримання детальної інформації з питань правильності оформлення та розробки колективного договору, проведення атестації робочих місць за умовами праці звертатися до відділу з питань праці та врегулювання соціально-трудових відносин управління соціального захисту населення ШРДА, яке знаходиться за адресою: м. Шостка, вул. Свободи, 54 (праве крило, 4 поверх, каб. № 41, тел. 0662194242 ).

Витяг:   ГЕНЕРАЛЬНА УГОДАпро регулювання основних принципів і норм реалізації  соціально-економічної політики і трудових відносин в Україніна 2019—2021 роки