Міськрайонна газета

ПРО ТИМЧАСОВУ ЗМІНУ МІСЦЯ ГОЛОСУВАННЯ ВИБОРЦЯ БЕЗ ЗМІНИ ВИБОРЧОЇ АДРЕСИ

Постановою Центральної виборчої комісії від 13.09.2012 № 893 визначено Порядок тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси.

Тимчасова зміна місця голосування громадянина України, який має право голосу на виборах, передбачає зміну виборчої дільниці, до якої виборець відноситься за його виборчою адресою, на іншу виборчу дільницю без зміни його виборчої адреси.

Заява про тимчасову зміну місця голосування виборця приймається органом ведення Реєстру:

- за вказаним у заяві місцем перебування виборця в день виборів чи місцезнаходженням виборчої дільниці, дільниці для голосування, яку він просить визначити місцем його голосування;

- за виборчою адресою заявника, яка визначається відповідно до статті 8 Закону України "Про Державний реєстр виборців".

У заяві зазначаються: прізвище, власне ім’я, по батькові, дата та місце народження, його виборча адреса, а також мотивування необхідності тимчасової зміни місця голосування та адреса, де він перебуватиме в день виборів, чи номер виборчої дільниці, яку він просить визначити місцем його голосування, із зазначенням виборчого округу та його номера.

При поданні заяви громадянин пред’являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, – паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України). Для громадян України - військовослужбовців документом, який пред’являється органу ведення Реєстру, також може бути посвідчення військовослужбовця або військовий квиток.

Вказані в заяві відомості перевіряються органом ведення Реєстру щодо їх повноти та відповідності даним документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

Якщо заява не містить даних, необхідних для прийняття відповідного рішення, та неможливо усунути ці недоліки під час її приймання, вона невідкладно повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.

Про тимчасову зміну місця голосування виборцю видається посвідчення, яке підписується керівником відповідного органу ведення Реєстру та засвідчується печаткою цього органу.

При включенні виборця, якому тимчасово змінено місце голосування, до списку виборців у графі "Примітки" навпроти його прізвища зазначаються номер посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування виборця, дата його видачі та найменування органу ведення Реєстру, який його видав.

У разі якщо виборцю на період проведення виборів народних депутатів України тимчасово змінено місце голосування поза межами одномандатного виборчого округу, до якого такий виборець відноситься на підставі відомостей Реєстру (виборець за виборчою адресою не відноситься до одномандатного виборчого округу, до складу якого входить звичайна виборча дільниця, на яку тимчасово змінено місце голосування виборця), також у графі "Примітки" робиться відмітка "Отримує лише бюлетень для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі”.

Керівник органу ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви особи про тимчасову зміну місця голосування з таких підстав:

  • якщо заяву подано пізніш як за п’ять днів до дня голосування;
  • якщо встановлено, що особа, яка звернулася із заявою, не має права голосу на відповідних виборах;
  • якщо заяву про тимчасову зміну місця голосування виборця визнано необґрунтованою;
  • якщо до заяви виборцем не додано документів (копій документів), які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси
  • якщо звичайна виборча дільниця, яку виборець просить визначити місцем його голосування на період проведення виборів народних депутатів України, не входить до складу одномандатного виборчого округу, до якого такий виборець відноситься на підставі відомостей Реєстру про його виборчу адресу.