Міськрайонна газета

Про хід виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 07.07.2014 № 227- ОД «Про хід виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» на території Шосткинського району»

Для забезпечення своєчасного і повного виконання вимог державної антикорупційної політики, зокрема Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», на виконання розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 1 серпня 2011 року № 522 «Про заходи щодо реалізації державної антикорупційної політики на території Сумської області» працівниками райдержадміністрації, селищною та сільськими радами, правоохоронними органами району в цьому напрямку проводиться певна робота. Так  на колегії райдержадміністрації 02.07.2014 розглядалось питання «Про хід виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» на території  Шосткинського району».   За підсумками розгляду цього питання головою Шосткинської районної державної адміністрації видано відповідне розпорядження від 07.07.2014 № 227-ОД «Про хід виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» на території  Шосткинського району».                                                  

При перевірці сільських рад та по доповідям селищного та сільських голів така робота в селищній та сільських радах проводиться.

На сесіях та засіданнях виконавчих комітетів селищної та сільських рад з залученням представників правоохоронних органів здійснюється аналіз додержання антикорупційного законодавства на  підвідомчій території,   розглядались питання щодо додержання вимог антикорупційного законодавства, здійснення заходів щодо запобігання корупційним проявам.

   З метою підвищення ефективності профілактики корупційних проявів на території району, а також рівня знань серед населення з цих питань, для посадових осіб органів місцевого самоврядування та населення з залученням представників правоохоронних органів, юридичного сектору райдержадміністрації    проводяться заняття, семінари, університет правових знань  спрямовані на формування знань в антикорупційному законодавстві та Кримінального кодексу України.   

Забезпечено неухильне дотримання вимог статті 22 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» в частині припинення перебування на службі осіб, уповноважених на виконання функцій держави, або органів місцевого самоврядування, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. У 2014 році осіб, притягнутих до відповідальності, не було.

  Декілька працівників сільських рад пройшли навчання у Державному закладі післядипломної освіти Сумського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування за програмою «Запобігання протидії корупції в контексті правотворчих процесів України».   

З метою формування негативного ставлення учнів до корупції, в навчальних закладах району запроваджено  проведення  для учнів початкових класів бесід - роз'яснень на тему "Що таке корупція?". Для учнів 5-8 класів були проведені бесіди за "круглим столом" на тему "Антикорупційна політика, що це?". Для учнів 9-11 класів проведені диспути-обговорення на тему "Яке місце в нашому житті на сьогодні посідає корупція?". Також старшокласникам на лекціях надаються роз’яснення основних норм  Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" та інших нормативно-правових актів з антикорупційної діяльності.

 В селищній та сільських радах ужито додаткових заходів щодо створення каналів отримання від громадян інформації про корупційні правопорушення, вчинені посадовими особами органів державної виконавчої влади. Для цього на інформаційних стендах селищної та сільських рад розміщені телефонні номери  постійно діючій цілодобовій «гарячої» телефонної лінії при Сумській обласній державній адміністрації «Стоп корупції» за телефонним номером (0542) 60- 01- 66 та телефон «гарячої» лінії райдержадміністрації - 7-31-49.    

В Воронізькій селищний та Гамаліївській сільській радах також визначені свої телефонні номери для отримання інформації про корупційні правопорушення. Обладнані спеціальні скриньки в Гамаліївській, Глазівській сільських радах.

 Проведені навчання(заняття) з державними службовцями, за участю  працівників  юридичного  сектору  апарату  райдержадміністрації з                  питань   запобігання   і   протидії   корупції   та   підвищення   ефективності профілактики корупційних проявів. Кілька працівників райдержадміністрації пройшли навчання у Державному закладі післядипломної освіти Сумського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування за програмою «Запобігання та протидія корупції в контексті правотворчих процесів України».   

Шосткинський МВ УМВС України в Сумській області, Шосткинський МРВ УСБ України в Сумській області, Шосткинська ОДПІ, Шосткинська ОДФІ у межах повноважень забезпечують своєчасне реагування відповідно до законодавства на повідомлення громадян і засобів масової інформації щодо корупційних проявів з боку працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних та контролюючих органів.

  Протягом 2014 року повідомлень з правоохоронних органів щодо зафіксованих корупційних правопорушень на території району не надходило, адміністративні протоколи про корупційні правопорушення  відносно державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування не складалися. Повідомлень на телефонні "гарячі"  лінії щодо вчинення посадовими особами органів виконавчої влади та місцевого самоврядування не надходило.

В подальшому необхідно продовжувати роботу, спрямовану на запобігання корупційних проявів. Вивчення та проведення роз’яснення діючого антикорупційного законодавства є одним із основних методів профілактики вчинення корупційних діянь.