Міськрайонна газета

ПРО РОБОТУ СПОСТЕРЕЖНОЇ КОМІСІЇ ШОСТКИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА 2014 РІК

У своїй діяльності комісія керувалась Конституцією України, кримінально-виконавчим кодексом  України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», «Про амністію», іншими нормативно-правовими актами, а також положенням про спостережні комісії.

Робота спостережної комісії планується на півріччя. Пропозиції до плану обговорюються на засіданнях комісії, а план затверджується головою комісії. В планах відображаються питання, які випливають із оперативної обстановки, яка складається на території району.

За звітний період  спостережною комісією було проведено 29 засідань, на яких були розглянуті заходи згідно з планами роботи комісії.   Складено 39 протоколів та винесено 43 постанови.

На протязі року було розглянуто 479 матеріалів на засуджених, які відбувають чи відбували покарання в Шосткинській виправній колонії № 66.

На протязі звітного періоду  проводились  перевірки стану дотримання режиму та умов утримання засуджених у виправній колонії. Членами спостережної комісії здійснювались виїзди до ШВК-66 з метою надання консультаційної допомоги засудженим. Для проведення консультацій залучаються юристи, лікарі та інші спеціалісти. Також члени спостережної комісії   проводили особистий прийом засуджених осіб.

В   спостережній комісії ведеться облік осіб умовно – достроково звільнених від відбування покарання. На даний час на обліку перебуває 3 особи.

Основна організаційна робота щодо профілактики та виховання осіб раніше засуджених, які відбувають покарання без позбавлення волі, ведеться органами місцевого самоврядування. За особами, що знаходяться під адміністративним наглядом, здійснюється систематичний контроль за місцем проживання.

Заходи, які були заплановані для виконання спостережною комісією   на  2014 рік виконані в повному обсязі.