Міськрайонна газета

НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ ВІД 19.03.2018 РОКУ № 503 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ВИБОРУ ЛІКАРЯ, ЯКИЙ НАДАЄ ПЕРВИННУ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ, ТА ФОРМИ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВИБІР ЛІКАРЯ, ЯКИЙ НАДАЄ ПЕРВИННУ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ» ОБУМОВЛЕНІ ПРАВА ПАЦІЄНТІВ ТА ЛІКАРІВ

Пацієнт (його законний представник) має право:

 • обрати лікаря, який надає ПМД, незалежно від зареєстрованого місця проживання такого пацієнта з числа осіб, які зазначені в договорі про медичне обслуговування населення, укладеному між відповідним надавачем ПМД та Національною службою здоров’я України;
 • обрати лікаря, який надає ПМД, за умови, що кількість пацієнтів, які вже обрали такого лікаря, не перевищує оптимальний обсяг практики ПМД, встановлений у Порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 504, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 348/31800, або іншу кількість, встановлену відповідно до договору про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування, укладеного надавачем ПМД, у якому зазначений такий лікар;
 • отримання медичних послуг ПМД у іншого лікаря того самого надавача ПМД без подання нової Декларації у період тимчасової відсутності лікаря, який був обраний пацієнтом, у зв’язку з відпусткою чи іншими обставинами, що зумовлюють тимчасову неможливість здійснювати прийом пацієнтів лікарем;
 • отримати безперервну та безоплатну ПМД у державних і комунальних закладах охорони здоров’я при невідкладних станах, якщо людина ще не обрала свого лікаря, а також звернутися до НСЗУ або його територіальних органів за роз’ясненнями стосовно надавачів ПМД для забезпечення можливості реалізувати своє право на вибір лікаря;
 • право змінити лікаря, який надає ПМД, шляхом подання тому самому або іншому надавачу ПМД нової Декларації;
 • право відмовитись від лікаря, який надає ПМД, без обрання нового лікаря шляхом подання заяви про припинення поданої ним Декларації;
 • одночасний вибір двох або більше лікарів, які надають ПМД, не допускається.

Надавачі ПМД зобов’язані забезпечити пацієнтам (їх законним представникам) для прийняття ними рішення про вибір лікаря, який надає ПМД, можливість ознайомитись з інформацією про надавача ПМД:

 • повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця (далі - ФОП); код ЄДРПОУ; інформація про наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики;
 • лікарів, які надають ПМД у такого надавача ПМД, а саме: прізвище, ім’я, по батькові лікаря; освіта; лікарська спеціальність; стаж роботи за спеціальністю; кваліфікаційна категорія; місце (адреса) та графік роботи лікаря;
 • дату, номер та строк дії договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладеного між надавачем ПМД та Уповноваженим органом, а також перелік медичних послуг, які надавач ПМД зобов'язаний надавати за таким договором.

Інформація розміщується надавачем ПМД за кожним місцем надання медичних послуг ПМД та на його веб-сайті (у разі наявності) з дотримання вимог законодавства України про захист персональних даних.

Для укладення Декларації про медичне обслуговування пацієнту необхідно:

 • Обрати лікаря.
 • Звернутися до медичного закладу, маючи при собі один із документів, що посвідчують особу (паспорт громадянина України; тимчасове посвідчення громадянина України; свідоцтво про народження (для осіб, які не досягли 14-річного віку); посвідка на постійне проживання в Україні; посвідчення біженця; посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту), документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) та мобільний телефон (за наявності).
 • Уповноважена особа закладу або безпосередньо лікар допоможуть пацієнту у підписанні декларації та наданні додаткових роз’яснень.

 

Станом на 16 серпня 2018 року лікарями Шосткинського районного центру ПМСД укладено 1395 декларацій з населенням.