Міськрайонна газета

ВИДАЧА ДОВІДКИ З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ

УВАГА ! Всі документи подаються державною (українською) мовою.

Обов’язкові документи

1. Заповнений запит про надання довідки про наявність або відсутність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців інформації, яка запитується.

Довідковододаток 3 до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14.12.2012 № 1846/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.12.2012 за № 2105/22417.

2. Документ, що засвідчує внесення плати за отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - копія квитанція, видана банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку.

Довідково: Розмір плати за отримання відомостей складає 17 грн. та за кожну сторінку довідки – 3 грн. 40 коп.

Реквізити рахунку для зарахування плати за публікацію відповідного повідомлення розміщеніна офіційному сайті Державної реєстраційної служби України (http://www.drsu.gov.ua) в розділі «Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» у рубриці «Реквізити реєстраційного рахунку для зарахування плати за одержання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та за публікацію повідомлень в «Бюлетені державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

 

Інформація взята із офіційного сайту Державної реєстраційної служби України http://www.drsu.gov.ua/show/11875

 

Зразок заповнення.

Вихідний № 123_

Дата 09.10.2013

 

ЗАПИТ

про надання довідки про наявність або відсутність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців інформації, яка запитується

І. Відомості, що запитуються (необхідне зазначити установленням відповідної позначки Ѵ):

 

 

– юридична особа

 

– орган державної влади

 

– відокремлений підрозділ юридичної особи

V

– фізична особа – підприємець

 

ІІ. Критерії пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (заповнити один або декілька критеріїв та необхідне зазначити установленням відповідної позначки Ѵ):

 

 

– юридична особа

V

– фізична особа – підприємець

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

Паспортні дані1

 

 

 

– серія паспорта

 

 

 

 

 

 

– номер паспорта

 

 

 

V

– пошук станом на дату формування довідки

 

– пошук станом на визначену дату (дд.мм.рррр)

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Відомості про спосіб надання довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (заповнити відомості та необхідне зазначити установленням відповідної позначки Ѵ):

 

 

– видати запитувачу

V

– надіслати поштовим відправленням

 

Адреса відправлення довідки

 

 

УКРАЇНА

V

                                                          Область

 

                                                 Автономна Республіка Крим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Район області

 

                                                       Район міста

V

                                        Поштовий індекс

0

3

2

2

2

 

С

В

Я

Т

О

Ш

И

Н

С

Ь

К

И

Й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місто

V

                                               Селище міського типу

 

                    Селище

 

                                       Село

 

 

К

И

Ї

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вулиця (інший тип елемента вулично-дорожньої мережі) — зазначається разом з назвою

В

У

Л

И

Ц

Я

 

С

Е

М

Е

Р

Е

Н

К

О

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будинок

 

 

 

1

Корпус

 

 

 

 

 

        Тип приміщення2

К

В

А

Р

Т

И

Р

А

1

 

 

 

 

Адреса електронної пошти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Відомості про особу, що подає запит (заповнити відомості та необхідне зазначити установленням відповідної позначки Ѵ):

 

 

– Фізична особа – підприємець

 

– Фізична особа

 

 

 

– особисто

 

– уповноважена особа (за довіреністю)

 

V

– Юридична особа

 

– Орган державної влади

                                                                                                                                   

V

 – керівник

 

 – особа, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності

 

 – уповноважена особа (за довіреністю)

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

І

В

А

Н

О

В

 

І

В

А

Н

 

І

В

А

Н

О

В

И

Ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата подання запиту (дд.мм.рррр)

1

0

.

1

0

.

2

0

1

3

 

І.І. ІВАНОВ

                                                                          (підпис)                                                              (ініціали, прізвище)

 

V. Службові відмітки (заповнюється державним реєстратором)

 

Вхідний номер запиту

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата отримання запиту (дд.мм.рррр)

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

 

__________

1 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта, зазначаються відомості про серію та номер паспорта.

2 Зазначається тип приміщення – квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.