Міськрайонна газета

ДО ВІДОМА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ РАЙОНУ

При Шосткинській районній державній адміністрації планується оновити склад ради підприємців, який був утворений розпорядженням голови Шосткинської районної державної адміністрації від 19.07.2011 №434 «Про раду підприємців при Шосткинській районній державній адміністрації».

Рада підприємців є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, яким створюється з метою сприяння у створенні дієвого механізму взаємодії суб'єктів підприємницької діяльності та органів виконавчої влади на засадах партнерства і відкритості, створення правових, економічних та організаційних умов для забезпечення подальшого розвитку підприємницької діяльності у районі.

Суб'єктів господарювання району, які бажають вступити до складу ради підприємців при Шосткинській районній державній адміністрації, просимо звернутися до відділу економічного розвитку і торгівлі (вул. Свободи, 54, каб. 26) в термін до 10 листопада 2017 року.