Міськрайонна газета

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЦІНОВУ СИТУАЦІЮ В ОБЛАСТІ

Сумською обласною державною адміністрацією використані всі повноваження з державного регулювання цін на продукти харчування, надані постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)». Поряд з цим, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 червня 2017 р. № 394 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» з 01.07.2017 державне регулювання цін на основні продовольчі товари скасоване.

З метою насичення споживчого ринку продуктами харчування за низькими цінами в Сумській області за 2017 рік проведено 2904 ярмарково-виставкових заходи, на яких безпосередні товаровиробники продукції тваринного та рослинного походження реалізовували продукти харчування за цінами на 15-20% нижче ринкових.

За статистичними даними, у січні-грудні 2017 року в Сумській області досягнуто нижчого, ніж по Україні, індексу споживчих цін на товари та послуги – 113,6% (по Україні – 113,7%). Індекс цін на продукти харчування та безалкогольні напої склав по області 118,3% (по Україні – 117,7%).

За даними моніторингу Науково-дослідного інституту продуктивності агропромислового комплексу станом на 26.12.2017 ціни на 23 із 32 найменувань основних продуктів харчування в області є нижчими від середньоукраїнських. За сукупною вартістю основних продуктів харчування, що досліджуються, область посідає 10 місце серед 25 регіонів України за низьким рівнем цін.