Міськрайонна газета

ВІКТОР ЖДАМІРОВ: «НЕОБХІДНО ПОЛІПШУВАТИ ВЗАЄМОДІЮ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ РАЙОНУ»

Про це заявив голова Шосткинської районної державної адміністрації, підводячи підсумки обговорення на апаратній нараді звіту начальника архівного відділу райдержадміністрації Лідії Юдицької про роботу архівного відділу Шосткинської районної державної адміністрації за 2017 рік. Як вона повідомила на початок 2018 року в архівному відділі РДА зберігаються всього 68 фондів:

- фонди місцевого самоврядування -18 фондів.

- фонди установ, підприємств, організацій району – 39 фондів, а саме:

▪ 20 фондів - колишніх колгоспів;

▪ 17 фондів особового складу установ, підприємств та організацій району;

▪ 2 – фонди підприємств району (райспоживспілка, Шосткинський лісгоспзаг (Держлісгосп) )

- фонди управлінь та відділів РДА – 6 фондів (РДА, фінансовий відділ, УСГ, відділ культури, відділ освіти, районна рада ветеранів Шосткинського району)

- фонди виборчих компаній – 4 фонди: комісія по референдуму 2000 рік; районний виборчий фонд за 2006, 2008, 2010, 2015 роки; об’єднаний виборчий фонд (вибори місцевих рад за 2006, 2010, 2015 роки); ОВК ТВО № 161 з виборів Президента України за 2010; 2014 роки.

В архівному відділі на постійному зберіганні знаходиться 3982 од. зб.; 720 од. зб. з особового складу та документи тимчасового від 1 до 10 років зберігання - документи виборчих компаній 2010 - 2017 років

Поповнення архівних фондів відбувається щорічно. Так протягом звітного періоду на державне зберігання надійшло 226 од.зб. документів НАФ, поповнено 5 архівних фондів списку № 1 (джерела комплектування НАФ).

На виконання Плану заходів Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2009-2019 роки проведена перевірка наявності документів всього – 1069 од. зб. з постійного зберігання.

Складені акти перевірки наявності документів. Продовжується робота по перевірці та упорядкуванню наглядових справ джерел формування НАФ.

Протягом року описані документи з особового складу 7 підприємств, установ які прийняті на зберігання з 1999 по 2009 роки до архівного відділу.
Складені  історичні довідки підприємств, установ.

У минулому році виконаний позаплановий комплекс робіт щодо відбору та вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, які відібрані для знищення як такі, що не мають науково-історичної цінності та втратили практичне значення документи:

При архівному відділі ШРДА діє дорадчий орган - ЕК архівного відділу, який створений для розгляду методичних та практичних питань пов’язаних з проведенням експертизи цінності документів, здійснення методичного керівництва і координації діяльності ЕК підприємств, установ, організацій, які знаходяться в зоні комплектування відділу та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд ЕПК ДАС.

Районний трудовий архів у Шосткинському районі відсутній, відповідно частково функції трудового архіву виконує відділ. Значна частина часу витрачається на виконання запитів соціально-правового характеру. Документи з особового складу ліквідованих підприємств становлять більше 20 % від загальної кількості документів.

До відділу звернулось особисто 767 громадян яким були надані послуги або консультації із них:

68 відвідувачів користувались документами у читальному залі.

91 громадянину надана консультація (про інше місцезнаходження документів; отримання дублікатів свідоцтв про народження, одруження, смерть; створення генеалогічного дерева родини тощо);

Переважали соціально-правові запити з інших питань (підтвердження трудового стажу, перейменування підприємств, установ, встановлення мінімуму вихододнів колгоспів, надання ксерокопій документів та інше); приватизації землі та нарахування заробітної плати та інше.

608 громадянам видано 695 довідок соціально-правового характеру:

а) про приватизацію земельних ділянок – 200довідок (29%);

б) про нарахування заробітної плати –129 довідок (19%);

в) з інших питань – 357довідок (51 %).

г) про відсутність документів в архівному відділі 9 довідок (1%)

З позитивним результатом видано – 686 довідок соціально-правого характеру.

У разі необхідності, здійснюється пошук місцезнаходження підприємств або архівів, де зберігаються документи ліквідованих підприємств інших держав через мережу Інтернет.