Міськрайонна газета

ДО УВАГИ РОБОТОДАВЦІВ, ГОЛІВ ПРОФСПІЛКОВИХ КОМІТЕТІВ ТА ПРЕДСТАВНИКІВ ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВІВ

Постановою Президії Федерації професійних спілок України від 20 вересня 2018 року № П-16-7 «Про основні завдання колдоговірної роботи у 2019 році» підготовлені та схвалені Основні завдання колдоговірної роботи на 2019 рік для допомоги членським організаціям Федерації професійних спілок України у використанні основного інструменту захисту прав працівників – колективно-договірного регулювання, з метою збереження існуючих робочих місць та недопущення зниження рівня соціального захисту працюючих, а також практичного виконання сторонами соціального діалогу взятих на себе зобов’язань.

Основними завданнями колдоговірної роботи на 2019 рік передбачаються заходи щодо їх реалізації при укладанні колективних договорів і угод, зокрема щодо:

 • недопущення масового скорочення працівників;
 • обов’язкового погодження з профспілками питання зміни істотних умов праці;
 • недопущення заборгованості із заробітної плати;
 • щорічного зростання середньої заробітної плати вище рівня інфляції;
 • дотримання гарантій прав працівників на охорону праці та створення умов для гідної праці;
 • забезпечення здорових та безпечних умов праці на кожному робочому місці;
 • виконання в повному обсязі наданих профспілкам законодавчих повноважень щодо представництва і захисту трудових, соціально-економічних прав  та інтересів членів профспілок.

Узгодження інтересів найманих робітників і роботодавців у сфері соціально-трудових відносин здійснюється шляхом переговорів і завершується укладенням колективних договорів і угод. Колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин є невід´ємною характеристикою системи соціального партнерства.

Колективний договір - це локальний нормативно-правовий акт, що регулює трудові, соціально-економічні відносини між власником і працівниками даного підприємства, незалежно від форми власності та господарювання.

Будь-який колективний договір, у кінцевому рахунку, фіксує домовленість сторін за наступними питаннями:

 • розмір заробітної плати й інших грошових виплат;
 • механізм регулювання заробітної плати виходячи з росту цін (індексація  заробітної плати і доходів);
 • система грошових компенсацій за роботу в нічний час або святкові дні;
 • зайнятість і перекваліфікація;
 • тривалість робочого дня і робочого тижня;
 • тривалість оплачуваної відпустки;
 • умови праці й охорона праці;
 • основні обов´язки сторін (адміністрації і працівників);
 • контроль за виконанням колективного договору.

Колективний договір може припускати додаткові, у порівнянні з чинним законодавством і угодами, гарантії і пільги.

Положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємств незалежно від того, чи є вони членами профспілки, і є обов´язковими як для власника або уповноваженого ним органу, так і для працівників підприємства. Положення Генеральної, галузевої, регіональної угод діють безпосередньо і є обов´язковими для всіх суб´єктів, що перебувають у сфері дії сторін, які підписали угоду.

Усі працюючі, а також щойно прийняті на підприємство працівники повинні бути ознайомлені з колективним договором власником або уповноваженим ним органом.

Колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами державної виконавчої влади.

Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації проводиться активна інформаційно - роз’яснювальна робота стосовно питання соціально-трудових відносин, посилення соціального діалогу.

В результаті проведеної роботи з початку 2018 року в Шосткинському районі зареєстровано 6 колективних договорів. Направлено листів на підприємства району з пропозиціями щодо колективно-договірного регулювання - 105, надано методичних консультацій з питань укладання колективних договорів на підприємствах – 11.