Міськрайонна газета

ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ АРХІВНОГО ФОНДУ ТРИВАЄ

З метою забезпечення поповнення архівного фонду документами, які підлягають зберіганню, архівним відділом Шосткинської районної державної адміністрації здійснюється взаємодія, координація дій та надання методичної допомоги підприємствам, установам Шосткинського району в питаннях архівування документів, які нагромаджуються в їх діловодстві.

Для досягнення найкращих результатів, з підприємствами, установами, які є джерелами формування Національного архівного фонду, запроваджені різні форми роботи: організація семінарів, надання методичної і практичної допомоги, виїзні та індивідуальні консультації щодо упорядкування документів і формування справ.

8 лютого поточного року головний спеціаліст архівного відділу Шосткинської районної державної адміністрації Антоніна Алхімова відвідала село Ображіївку та надала старості села Тетяні Коваленко методичну і практичну допомогу в упорядкуванні та складанні описів справ документів Ображіївської сільської ради. Під час візиту опрацьовані описи справ постійного зберігання, з особового складу та земельних питань. Вказані описи справ, після схвалення експертною комісією Шосткинської районної державної адміністрації, будуть направлені на схвалення експертно-перевірній комісії Держаного архіву Сумської області. Далі – сформовані справи постійного зберігання, відповідно до описів, будуть передані до архіву.