Міськрайонна газета

У ШОСТКИНСЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРОДОВЖЕНО ЦИКЛ ТЕМАТИЧНИХ СЕМІНАРІВ «ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ»

12 квітня 2019 року державні службовці Шосткинської районної державної адміністрації продовжили удосконалення знань ділової української мови за програмою тематичних семінарів «Ділова українська мова у державному управлінні». Наразі було розглянуто модуль «Граматична парадигма числівника, займенника та дієслова в ділових паперах.

Зосереджено увагу присутніх на значимості ролі та функцій державної мови у фаховій діяльності державних службовців. Звернено увагу слухачів на культуру ділового писемного й усного мовлення, вміння правильно й доцільно послуговуватися мовними засобами під час виконання службових повновжень.

Навчальний матеріал презентувався за такими розділами: «Розряди та особливості відмінювання числівників», «Особливості узгодження числівників з іменниками», «Правила запису цифрової інформації», «Роль займенників у ділових паперах», «Увічлива форма займенника», «Особливості використання дієслівних форм у діловодстві», «Основні практичні навички ділового спілкування державних службовців», «Особливості синтаксису документів».

У ході проведення лекційного заняття організаторами було створено належні умови для плідної інтелектуальної праці слухацької аудиторії.