Міськрайонна газета

ПРОБЛЕМА ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ В РАЙОНІ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ДО ПОКЛАДЕНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ

Органам місцевого самоврядування необхідно більш відповідально ставитись до забезпечення своїх мешканців якісною питною водою. З цього, під час колегії Шосткинської районної державної адміністрації, почала доповідь Наталія Хроменко, в. о. завідувача Шосткинського міськрайонного відділу Державної установи «Сумський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України: - «Звертаю увагу: в поточному році левова частка контролю за якістю води покладається на власників, балансоутримувачів джерел водопостачання. Як і в минулому році, у першому півріччі 2019 року не всі сільські ради забезпечили виробничий контроль за якістю води: Вовнянська, Коротченківська, Миронівська, Ковтунівська, Маківська сільські ради та Воронізька селищна рада не уклали угоди для проведення досліджень води. Тиманівська та Каліївська сільські ради уклали договори, проте дослідження ще не проводились».
Централізованим водопостачанням в районі забезпечено тільки 30% мешканців – 16 населених пунктів користується водою з колодязів (громадських та індивідуальних). Останніх на Шосткинщині близько 621 колодязя.
У 2019 році лабораторним центром проведено досліджень питної води: з джерел централізованого водопостачання: за санітарно-хімічними показниками досліджено 68 зразків (2018 р. – 59 зразків), відхилення від норми за забарвленістю встановлені на водогоні в с.Чапліївка — пов’язано з природним перевищенням нормативного значення вмісту заліза. За мікробіологічними показниками – 68 зразків, відхилення від норми встановлені у 9-ти зразках: водогони в с. Чапліївка, с. Собичеве, с. Миронівка, с. Івот, с. Ковтунове, смт Вороніж (виявлені загальні колі-форми, кишкова паличка).
Якість води з водогонів за даними І півріччя 2019 року дещо погіршилась за мікробіологічними показниками у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Відхилення від встановлених нормативів були тимчасові. Після проведених профілактичних заходів вода за цими показниками відповідала нормативним вимогам.
Щодо стану джерел децентралізованого водопостачання фахівець зауважила: для громадського користування не будуються трубчасті колодязі, а використовуються тільки старі шахтні, вода з яких є небезпечною для споживання населенням та становить епідемічну загрозу і може бути причиною підвищення захворюваності населення. Поряд з цим було зазначено, що стійкому органічному забрудненню поверхневих водоносних горизонтів в сільських населених пунктах сприяє розміщення господарчих будівель для утримання худоби та птиці на лінії житлової забудови та відсутність нормативних відстаней від них.
Наразі спалахів інфекційних захворювань, пов’язаних з водним фактором передачі, в Шосткинському районі, не зареєстровано.
Крім того, вода в колодязях може бути шкідливою за санітарно-хімічними показниками, в основному за вмістом нітратів (в нашому районі реєструються перевищення норми від 1,5 до 5,5 раза). Найвищі показники встановлені в окремих колодязях в Тиманівці, Чапліївці, Івоті, Собичі, Собичевому, Глазовому (від 152,9 мг/дм³ до 345,03 мг/дм³).
Низька якість води, пов’язана з незадовільним санітарно-технічним станом споруд водопостачання, несвоєчасним проведенням поточного ремонту, очищення, дезінфекції споруд тощо. Вірогідність забруднення водоносних горизонтів збільшується у весняно-літній період, саме тому в цей час є вкрай необхідним регулярний виробничий лабораторний контроль.
За інформацією селищного голови та сільських голів у 2018 році очищено 98 шахтних колодязів, продезінфіковано – 94, відремонтовано – 71.
Забезпечено лабораторний контроль якості води після проведених профілактичних заходів Воронізькою селищною радою, Собичівською, Собицькою, Клишківською, Каліївською, Вовнянською, Івотською, Глазівською сільськими радами. За результатами повторних досліджень встановлено: кількість нітратів у питній воді не досягає нормативних рівнів, якість води дещо покращується за епідемічними показниками після знезараження.
Не проводили очищення і дезінфекцію колодязів Тиманівська та Миронівська сільські ради. За кошти місцевих бюджетів проводився капітальний ремонт водогінних мереж (заміна зношених мереж) в смт Вороніж; ремонт водонапірних башт в с. Погребки, с. Остроушки; заплановано реконструкцію водогінних мереж в с. Гамаліївка, смт Вороніж. В поточному році планується розпочати ремонт водогону в с. Богданівка.