Міськрайонна газета

ПРО ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ПРОЕКТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ НА 2020 РІК

На виконання частини першої статті 75 Бюджетного кодексу України Міністерством фінансів України доведено до обласних державних адміністрацій, а вони відповідно до районних державних адміністрацій, міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад особливості складання розрахунків проектів місцевих бюджетів на 2020 рік та прогнозу на 2021-2022 роки.

Державна бюджетна політика на 2020 – 2022 роки щодо місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин буде спрямована на розвиток середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні, удосконалення міжбюджетного регулювання, зміцнення фінансової спроможності місцевих бюджетів, підвищення прозорості та результативності використання бюджетних ресурсів, а також створення дворівневої системи міжбюджетних відносин. Під час планування дохідної частини місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу на 2021 – 2022 роки в частині податкових і неподаткових надходжень та інших доходів доцільно керуватися  основними прогнозними макропоказниками економічного і соціального розвитку України у 2020 – 2022 роках, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України  від 15.05.2019 № 555.

Під час складання видаткової частини проекту місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2021 – 2022 роки в першочерговому порядку має бути врахована потреба в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Під час розрахунку граничних на 2019 рік та індикативних прогнозних  на 2021 – 2022 роки показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету необхідно враховувати основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку, що впливають на видаткову частину місцевого бюджету, підвищення розмірів державних соціальних стандартів, прийнятих рішень місцевих рад щодо надання трансфертів та укладених договорів тощо. Прожитковий мінімум є базовим державним соціальним стандартом, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров'я та освіти. Прожитковий мінімум у 2020 році підвищуватиметься темпами, що на 2 відсоткових пункти перевищують показник прогнозного індексу споживчих цін на 2020 рік. Зростання розмірів прожиткового мінімуму відбуватиметься з 1 липня та 1 грудня 2020 року.

Прожитковий мінімум в розрахунку на місяць становитиме:

  • з 1 січня 2020 року  2 027 гривень;
  • з 1 липня 2020 року 2 288 гривень;
  • з 1 грудня 2020 року 2 358 гривень.

Показники видатків місцевих бюджетів  будуть розраховуватись з урахуванням:

1) Розміру мінімальної заробітної плати:

  • з 1 січня 2020 року у розмірі 4 723 гривні;
  • з 1 січня 2021 року у розмірі 5 003 гривень;
  • з 1 січня 2022 року у розмірі 5 290 гривень.

2) Розміру  посадового окладу  працівника  І тарифного  розряду Єдиної тарифної сітки:

  • з 1 січня 2020 року у розмірі 2 102 гривні;
  • з 1 січня 2021 року у розмірі 2 270 гривень;
  • з 1 січня 2022 року у розмірі 2 445 гривень.