Міськрайонна газета

ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ ШОСТКИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Відбулася чергове засідання колегії Шосткинської районної державної адміністрації. На порядку денному стояло два питання: «Про проєкт районного бюджету Шосткинського району на 2020 рік та прогноз на 2021-2022 роки» та «Про хід виконання Комплексної районної програми «Правопорядок на 2018-2020 роки»».

Ксенія Бардакова, начальник фінансового управління проінформувала членів колегії, що Районний бюджет Шосткинського району на 2020 рік сформовано з урахуванням чинних на сьогодні положень Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та обсягів міжбюджетних трансфертів. «І повністю забезпечує реалізацію захищених статей: оплату праці працівників бюджетних установ; нарахування на заробітну плату; придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; забезпечення продуктами харчування; оплата комунальних послуг та енергоносіїв; поточні трансферти населенню; поточні трансферти місцевим бюджетам».

Видатки по галузях бюджетної сфери обраховані з урахуванням динаміки зміни соціальних стандартів, передбачених для формування бюджетів на 2020 рік, та враховано показники Закону України «Про Державний бюджет на 2020 рік», а саме враховано розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня у розмірі 4723 гривень та посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС – 2102 гривні. Прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць: з 1 січня 2020 року – 2027 гривень, з 1 липня – 2118 гривень, з 1 грудня – 2189 гривень.

Інші видатки обраховувалися відповідно до фактичної потреби та з урахуванням безумовного виконання заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів, передбачених для утримання установ та організацій.

Коштом районного бюджету будуть здійснюватися видатки на реалізацію програм, а саме: програма економічного і соціального розвитку району на 2020 рік в частині фінансування відшкодування лікарських препаратів за пільговими рецептами у сумі 400000,00 гривень та передачі іншої субвенції міському бюджету м.Шостка для придбання препаратів інсуліну для мешканців Шосткинського району; районна програма заохочення передових працівників та колективів Шосткинського району на 2019-2020 роки у сумі 26500,00 гривень; районна програма підтримки малого та середнього підприємництва в Шосткинському районі на 2017-2020 роки у сумі 55000,00 гривень; районна цільова програма підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2019-2020 роки у сумі 50000,00 гривень. А також районна програма соціального захисту населення на 2017-2021 роки - у сумі 495000,00 гривень, з них: для надання матеріальної допомоги у сумі 322000,00 гривень; для забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог у сумі 100000,00 гривень; для надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку у сумі 10000,00 гривень; для компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом у сумі 80000,00 гривень; для надання фінансової підтримки громадській районній організації ветеранів у сумі 30000,00 гривень; для надання фінансової підтримки громадській районній організації інвалідів у сумі 33000,00 гривень.

Коштом загального фонду районного бюджету передбачено надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення у сумі 50000,00 гривень. Резервний фонд районного бюджету визначений в обсязі 877232,00 гривень.

Обсяг видатків галузей бюджетної сфери районного бюджету визначений: освіта – 60213815,00 гривень (в порівнянні з 2019 роком менше на 454839,00 гривень), охорона здоров’я – 1800000,00 гривень на виконання районної програми підтримки та розвитку первинної медичної (медико-санітарної) допомоги в Шосткинському районі; на соціальний захист та соціальне забезпечення передбачено 7925206,00 гривень; культура – 5626800,00 гривень, що більше від видатків 2019 року на 645000,00 гривень; фізична культура і спорт – 781976,00 гривень (утримання дитячої юнацько-спортивної школи – 731976,00 гривень, заходи -50000,00 гривень).

Під час обговорення проекту рішення Віктор Ждаміров, голова Шосткинської районної державної адміністрації рекомендував розпорядникам і одержувачам коштів районного бюджету та сільським радам забезпечити запровадження режиму раціонального та економного використання бюджетних коштів та залучення до всіх місцевих бюджетів додаткових джерел надходжень. А також під час укладання угод (договорів, контрактів) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти обов’язково передбачати однією з умов застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань.

Після ознайомлення з основними аспектами Районної програми «Правопорядок на 2018-2020 роки» з метою її виконання члени колегії рекомендували селищному та сільським головам забезпечити постійну дієву взаємодію з правоохоронними органами району у питаннях забезпечення правопорядку на відповідних територіях. А також врахувати при формуванні місцевих бюджетів на 2020 рік грошові кошти на реалізацію цієї програми, зокрема на придбання та встановлення систем відеоспостереження.