Міськрайонна газета

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Персональними даними є відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована чи може бути ідентифікованою згідно з Закону України «Про захист персональних даних».

Але законодавством України не встановлено і не може бути встановлено чіткого переліку відомостей про фізичну особу, які є персональними даними, задля можливості застосування положень Закону до різноманітних ситуацій, в тому числі при обробці персональних даних в інформаційних (автоматизованих) базах та картотеках персональних даних, що можуть виникнути у майбутньому, у зв’язку зі зміною в технологічній, соціальній, економічній та інших сферах суспільного життя.

Наприклад, відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України громадянин при укладенні трудового договору зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, – також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи.

У зв’язку з цим персональні дані працівника, які містяться в паспорті або документі, що посвідчує особу, в трудовій книжці, документі про освіту (спеціальність, кваліфікацію), документі про стан здоров’я та інших документах, які він подав при укладенні трудового договору, обробляються володільцем бази персональних даних на підставі статті 24 Кодексу законів про працю України виключно для здійснення повноважень володільця бази персональних даних у сфері правовідносин, які виникли в нього з працівником на підставі трудового договору (контракту).

Найгірший, так би мовити, сценарій, у випадку якого можуть бути використані дані персонального характеру, пов’язаний із шахрайськими діями.

Завжди потрібно пам’ятати, що найбільш цінними для шахраїв є такі дані: паспортні дані (серія, номер), ідентифікаційний код, номер кредитної картки із прив’язкою до фінансового номеру

Задля безпеки потрібно дотримуватися таких основних правил:

  • аналізуйте, кому і навіщо потрібна інформація (персональні дані про вас)
  • розповсюджуйте мінімум інформації через інтернет, соцмережі
  • не забувайте про вибір, який ви, у першу чергу маєте, надавати чи ні інформацію про себе.