Міськрайонна газета

СПІВПРАЦЯ СОЦІАЛЬНИХ ПАРТЕРІВ

1 вересня 2016 року на базі Шосткинського МРВ КВІ УДПтС України у Сумській області працівниками Шосткинського районного центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді було проведено чергове консультування персоналу кримінально – виконавчої інспекції.

У наш час надзвичайно гострою є проблема збільшення правопорушень серед дітей і молоді. Безперечно, правопорушення тісно пов’язані з процесами деморалізації суспільства, безробіття, зі стрімким розвитком алкоголізма, наркоманії,  токсикоманії, розпадом сім’ї, поширенням інших соціально негативних явищ.

 Правопорушення, здійснені неповнолітніми - це небезпечне соціальне явище, оскільки, по-перше, негативно впливають на формування особистості; по-друге, завдають значної шкоди суспільству через втрату трудових ресурсів (лише третина покараних повертаються до повноцінного суспільного життя); по-третє, відіграють значну роль у формуванні рецидивної злочинності (дві третини рецидивістів розпочинають свій злочинний шлях ще неповнолітніми).

Профілактична робота з подолання злочинності є одним з найважливіших напрямів виховної роботи з дітьми та молоддю.

Правильна організація роботи з неповнолітніми засудженими до мір покарання, не пов'язаних з позбавленням волі, значною мірою обумовлена теоретичною розробленістю цього питання. Можна виділити такі принципові положення у роботі з правопорушниками: по-перше, цілісне комплексне вивчення особистості не заради вивчення, а для вдосконалення даної особистості загалом; по-друге, вивчення соціального оточення вихованця, в якому він реально виховується; по-третє, на цій основі індивідуальний підхід до виховання особистості неповнолітнього. Важливим є виховання за системою "перспективних ліній", у якій розробляються для кожного неповнолітнього конкретні завдання, вибір шляху їх виконання, сприяння в реалізації завдань, допомога неповнолітньому в подоланні труднощів.

З вивчення природи правопорушень та злочинів неповнолітніх випливає висновок, що підходити до них потрібно як до комплексного явища.

У виховній роботі з умовно засудженими важливими с правильне дозування, співвідношення, сукупність застосовуваних форм, методів і засобів педагогічного впливу.

Тому під час консультування персоналу кримінально – виконавчої інспекції основний акцент було зроблено на розгляді функцій та форм співпраці Шосткинського  районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з Шосткинським МРВ КВІ УДПтС  України  у Сумській області щодо виправлення та ресоціалізації неповнолітніх та молоді Шосткинського району, які засуджені до покарань не пов’язаних з позбавленням волі.