Міськрайонна газета

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ РАЙОНУ

 

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою  визначаються відповідність займаній посаді, рівень кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія,  педагогічне  звання. Дана процедура проводиться з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності, зростання професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи педагогічних  працівників. Відкритість і гласність перебігу атестації є потужним мотивом фахового й особистісного зростання кожного педагога.
16 березня 2018 року розпочалася атестація педагогічних працівників району, яка проводиться відповідно до «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України» (зі Змінами та доповненнями).
У закладах освіти пройшли засідання шкільних атестаційних комісій. На їх розгляд у цьому навчальному році результати своєї професійної діяльності представили 54 педагогічні працівники.
Протягом міжатестаційного періоду здійснюється оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників за двома комплексними показниками - узагальненими підсумками діяльності й експертною оцінкою практичної діяльності. За першим показником учителі представили творчий звіт науково-методичної роботи. Другий показник включає оцінку адміністрації школи, шкільного й районного методичного об'єднання, учнів і батьків, одержану на основі діагностування педагогічної діяльності, уточненого та скорегованого атестаційною комісією.
Заключним етапом атестації педагогів було засідання районної атестаційної комісії, яке відбулося 19 та 20 березня 2018 року, де були підведені підсумки атестації педагогічних працівників закладів освіти району. Атестація проходила відповідно до нормативно-правових вимог.
У 2018 році були проатестовані 54 педагогічні працівники, з них: учителів – 50, вихователів – 3, методистів РМК – 1.
За підсумками атестації 26 педагогів були проатестовані на вищу кваліфікаційну категорію, 17 – на І кваліфікаційну категорію, 11 – на ІІ кваліфікаційну категорію.
За наслідками атестації 7 педагогам було присвоєне педагогічне звання «старший учитель», 10 педагогів це звання підтвердили. 14 педагогів нагороджені Грамотою відділу освіти Шосткинської РДА.
Атестація пройшла без зауважень та скарг.