Міськрайонна газета

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ З ПИТАНЬ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ, ЯКІ БРАЛИ (БЕРУТЬ) УЧАСТЬ В АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ

Відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” учасникам антитерористичної операції призначаються пенсії по інвалідності, а непрацездатним членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції — пенсія у разі втрати годувальника.

Пенсія по інвалідності призначається у таких розмірах:

 • інвалідам війни І групи — 100 % відповідних сум грошового забезпечення (заробітку);
 • інвалідам війни ІІ групи - 80 % відповідних сум грошового забезпечення (заробітку);
 • інвалідам війни ІІІ групи - 60 % відповідних сум грошового забезпечення (заробітку).

Іншим інвалідам:

 • інвалідам І групи — 70 % відповідних сум грошового забезпечення (заробітку);
 • інвалідам ІІ групи — 60 % відповідних сум грошового забезпечення (заробітку);
 • інвалідам ІІІ групи — 40 % відповідних сум грошового забезпечення (заробітку).

Членам сімей військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу, що мають право на пенсію за цим законом, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або виконанні інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), а також участю у бойових діях у мирний час основний розмір пенсії обчислюється у розмірі 70 % грошового забезпечення загиблого (померлого) годувальника на одного непрацездатного члена сім'ї.

Мінімальний розмір пенсій в разі втрати годувальника не може бути нижче двох визначених законом розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Причину загибелі (смерті) військовослужбовця підтверджує:

 • документ, одержаний від військового комісаріату чи іншої військової установи, що засвідчує причину смерті військовослужбовця;
 • висновок про обставини загибелі чи смерті внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при виконанні обов'язків військової служби.

Заява та документи для призначення пенсій по інвалідності та у разі втрати годувальника відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” подаються до головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області через уповноважені структурні підрозділи силових міністерств та відомств, на які покладено функції з підготовки та подання потрібних для призначення пенсії документів. Якщо померлому годувальнику вже було призначено пенсію то заява та документи для призначення пенсії подаються до головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області.

Для призначення пенсії по інвалідності надаються:

 • заява про призначення пенсії;
 • копія паспорта (1,2,10 та 11 стор.);
 • копія довідки реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • грошовий атестат, або довідка про розмір грошового забезпечення за останні 24 місяці перед звільненням;
 • військово-медичні документи про стан здоров'я звільненої особи;
 • довідка МСЕК про визнання особи інвалідом;
 • довідка ПАТ “Ощадбанк” або інший документ, що підтверджує відкриття рахунку, назва та номер відділення ПАТ “Ощадбанк”.

Для призначення пенсії у разі втрати годувальника надаються:

 • заява про призначення пенсії;
 • копія паспорта (1,2,10 та 11 стор.);
 • копія довідки реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • копія свідоцтва про смерть годувальника;
 • копія свідоцтва про шлюб;
 • довідка уповноважених органів з місця реєстрації (проживання);
 • довідка ПАТ “Ощадбанк” або інший документ, що підтверджує відкриття рахунку, назва та номер відділення ПАТ “Ощадбанк”;
 • довідка-атестат з Пенсійного фонду України за місцем проживання про припинення виплати пенсії за іншим Законом.

Документи для призначення пенсій подаються до головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області через уповноважені структурні підрозділи силових міністерств та відомств, якими був мобілізований військовослужбовець (обласний військовий комісаріат, управління Міністерства внутрішніх справ в Сумській області, Державна прикордонна служба України та інші установи).