Міськрайонна газета

ОПОДАТКУВАННЯ ПЕНСІЙ ТА ОСОБЛИВИЙ ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ПЕНСІЙ ПРАЦЮЮЧИМ ПЕНСІОНЕРАМ

Законом України від 02.06.2016 № 1411-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування пенсій» викладено в новій редакції пп. 164.2.19 п. 164.2 с.164 Кодексу, відповідно до якої обкладенню податком підлягають суми пенсій (включаючи суму їхньої індексації, нараховану відповідно до Закону) або щомісячного довічного грошового утримання, одержуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, якщо їхній розмір перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у їх розрахунку на місяць), установленого на 1 січня звітного податкового року (у 2016 році – 1074 грн.), у частині такого перевищення, а також пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їхньої виплати.

Положення щодо оподаткування не застосовуються до інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій та, а також осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Також Законом № 1411 установлено, що до оподаткованої частини суми пенсій (включаючи суму їхньої індексації, нараховану відповідно до Закону) або щомісячного грошового утримання застосовується ставка податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18% (до внесення змін застосовувалася ставка 15%). Із зазначених пенсій буде утримуватись і військовий збір 1,5% .

Таким чином, з 1 липня 2016 року частина суми пенсій (включаючи суму їхньої індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного грошового утримання, яка виплачується громадянам не перевищує 10740 грн. обкладенню податком на доходи фізичних осіб не підлягає.

Водночас, для працюючих пенсіонерів зберігається особливий порядок виплати пенсій. А саме, пенсії, які перевищують 150% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, виплачуються у розмірі 85%. Але, в будь-якому випадку – не менше, ніж півтора розміри прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб (з 1 травня поточного року – не менше 1695 грн).