Міськрайонна газета

ПЕНСІЯ ЗА ВІКОМ ЧИ ПО ІНВАЛІДНОСТІ?

Відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», особі, яка одночасно має право на різні види пенсії ( за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника) призначають один із цих видів пенсії на її вибір.

Питання щодо доцільності вибору того чи іншого виду пенсії особа вирішує сама.

Показники зарплати

Переведення з одного виду пенсії на інший відбувається з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату( дохід), а також на підставі інших документів, що є у пенсійній справі на час переведення. Крім того, особа може надати інші документи, зокрема про стаж і заробітну плату, які не було враховано під час призначення пенсії. Однак показник середньої заробітної плати (доходу), який урахували під час призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії, не змінюється.

Якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати та набула не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі, при переведенні вперше з пенсії по інвалідності на пенсію за віком застосовується середня заробітна плата (дохід) за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.

         Урахування стажу

Водночас треба мати на увазі, що під час призначення пенсії по інвалідності до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім наявного страхового стажу зараховується також на загальних підставах відповідного періоду з дня встановлення групи інвалідності до досягнення особою пенсійного віку.

Наприклад, якщо чоловікові пенсію по інвалідності встановлено при досягненні 45 років, то в страховий стаж йому додатково зараховано 15 років, що враховуються під час обчислення коефіцієнта страхового стажу. Якщо особі встановлено ІІ чи ІІІ групи інвалідності й після призначення пенсії вона не працює, то за наявності відповідного страхового стажу, визначеного в статті 33 Закону “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”, на її вибір можливо призначити пенсію по інвалідності в розмірі пенсії за віком.

Звертаємо увагу

У разі переведення на пенсію за віком додатковий стаж, який було враховано під час призначення пенсії по інвалідності, не враховують.