Міськрайонна газета

ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОБЧИСЛЕННЯ ПЕНСІЙ ПО ІНВАЛІДНОСТІ

Інваліди загального захворювання отримують пенсії відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» № 1058 від 09.07.2003 р. (із змінами). Пенсія по інвалідності призначається незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи.

Як подати документи для призначення пенсії? Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058-IV (далі — Закон) визначено порядок та умови обчислення пенсій по інвалідності внаслідок загального захворювання. Згідно з цим Порядком у разі, якщо інвалід на момент звернення з приводу призначення пенсії працює, заяву про призначення пенсії по інвалідності в міське управління ПФУ він надає через уповноважену посадову особу підприємства, установи, організації. За бажанням інваліда така заява може бути подана ним особисто за місцем проживання (реєстрації).

Посадова особа у 10-денний термін з дня одержання заяви про призначення пенсії оформляє всі необхідні документи і направляє в міське управління ПФУ за місцем проживання (реєстрації) інваліда.

При необхідності роботодавець надає допомогу в отриманні відсутніх документів. У разі, якщо підготовлені не всі необхідні для призначення пенсії документи, до органу, що призначає пенсію, подають наявні документи, а відсутні документи надають додатково у тримісячний строк з дня реєстрації заяви в управлінні ПФУ.

Якщо ж на момент звернення з приводу призначення пенсії особа не працює, заяву про призначення пенсії подається ним особисто (або через законного представника) у міське управління ПФУ за місцем проживання (реєстрації).

Щоб пенсія по інвалідності була призначена з дня встановлення інвалідності, заяву на призначення пенсії слід подати в міське управління ПФУ не пізніше ніж через три місяці з дня встановлення інвалідності.

Необхідний страховий стаж. Обов'язковою умовою для призначення пенсій по інвалідності за нормами Закону є наявність страхового стажу від одного до п'ятнадцяти років залежно від віку інваліда та групи інвалідності. Згідно статті 32 Закону особи, визнані інвалідами, мають право на пенсію по інвалідності залежно від групи інвалідності за наявності такого страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення з приводу призначення пенсії.

Особи, визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 зазначеного Закону, мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу 15 років.

У разі, якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби, пенсія по інвалідності призначається особі незалежно від наявності у нього страхового стажу.

Зміна групи інвалідності: згідно статті 35 Закону у разі зміни групи інвалідності пенсія в новому розмірі виплачується з дня зміни групи інвалідності. При цьому, якщо людина визнана інвалідом нижчої групи, пенсія виплачується за попередньою групою до кінця місяця, в якому змінено групу інвалідності.

Якщо людина, яка пройшла повторний огляд, визнана здоровою, пенсія по інвалідності виплачується до кінця місяця, по який встановлено інвалідність.

Якщо виплату пенсії інвалідові було припинено у зв'язку з тим, що у нього відновилося здоров'я, або якщо він не отримував пенсію через те, що не з'явився на повторний огляд без поважних причин, то в разі чергового визнання його інвалідом, виплата раніше призначеної пенсії поновлюється з дня повторного встановлення інвалідності за умови, що після припинення виплати пенсії минуло не більше п'яти років. Якщо минуло більше п'яти років, пенсія призначається знову на загальних підставах.

Встановлення надбавок та підвищень до пенсій по інвалідності. До пенсії по інвалідності встановлюються надбавки (на догляд, на утриманців), підвищення, додаткові пенсії, пенсія за особливі заслуги перед Україною, якщо інвалід має на них право відповідно до чинного законодавства України. Якщо розмір пенсійної виплати інваліда з урахуванням надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії (за вийнятком пенсії за особливі заслуги перед Україною) не досягає прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, таким особам надається щомісячна державна адресна допомога в сумі, якої не вистачає до зазначеного прожиткового мінімуму.

Надбавки, що передбачені до пенсії по інвалідності, в тому числі обчисленої в мінімальному розмірі передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 року №654:

1) непрацюючим інвалідам, які мають на своєму утриманні дітей до 18 років, - на кожну дитину в розмірі 150 грн.

2) інвалідам I групи, одиноким інвалідам II групи, які потребують постійного стороннього догляду або досягли пенсійного віку, а також одиноким інвалідам III групи, які досягли пенсійного віку, - на догляд за ними в розмірі 50 грн.

Надбавки і підвищення до пенсій по інвалідності внаслідок Чорнобильської катастрофи нараховуються відповідно і в порядку, встановленому Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".