Міськрайонна газета

УМОВИ ЗАРАХУВАННЯ НАВЧАННЯ ДО СТРАХОВОГО СТАЖУ ПРИ ОБЧИСЛЕННІ ПЕНСІЇ

До 01.01.2004 р. діяв Закон України «Про пенсійне забезпечення», згідно п. «д» статті 56 якого, до стажу роботи зараховується період навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах на денному відділенні, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі. У цьому випадку час навчання підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання.

За відсутності в документах таких відомостей для підтвердження часу навчання приймаються довідки про тривалість навчання в навчальному закладі у відповідні роки за умови, що в документах є дані про закінчення повного навчального періоду або окремих його етапів.

Якщо в трудовій книжці є запис, зроблений за місцем роботи на підставі документа про навчання (диплом, атестат, свідоцтво, тощо) з зазначенням дати його видачі та реєстраційного номера, або запис про період навчання на денному відділенні внесений навчальним закладом на підставі наказів на зарахування та відрахування з числа студентів, то цей період навчання можливо врахувати до страхового стажу згідно трудової книжки, без надання відповідного документа.

Починаючи з 01 січня 2004 року набрав чинності Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі — Закон). Відповідно до статті 24 Закону страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Студенти, слухачі навчальних закладів за Законом «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі Закон) не є застрахованими особами. Отже, періоди навчання після 01.01.2004 не зараховуються до страхового стажу при обчисленні розміру пенсії. Особи, які навчаються у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах, училищах після 2004 можуть скористатись своїм правом на добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування у порядку, передбаченому ст. 12 Закону.

Разом з тим п.4 ст. 24 Закону передбачено, що періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховуються до стажу роботи для призначення пенсії до набуття чинності цим Законом, зараховуються до стажу роботи для призначення пенсії в порядку і на умовах передбачених законодавством, що діяло раніше.

Враховуючи вищезазначене, у разі навчання, наприклад, із вересня 1998 по червень 2003 року до страхового стажу буде зараховано весь період.

У випадку, навчання особи з вересня 2003 по червень 2008, до страхового стажу буде зараховано лише період навчання з вересня 2003 по 31 грудня 2003, а період навчання з січня 2004 по червень 2008 можливо зарахувати до страхового стажу лише за умови добровільної сплати цієї особою страхових внесків до Пенсійного фонду України.

Договором про добровільну участь може бути передбачена одноразова сплата особою страхових внесків за попередні періоди. При цьому сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок та більшою за суму єдиного внеску, обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановлених на дату укладання договору.

Тож сьогоднішнім студентам, радимо потурбуватися про свою майбутню пенсію, шляхом заключення Договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.