Міськрайонна газета

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 р. № 848-VIII (далі Закон) передбачає пенсійне забезпечення науково-педагогічних та наукових працівників

Для обчислення пенсії враховується заробітна плата наукового (науково-педагогічного) працівника за весь період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами у період до 1 січня 2016 року або в разі, якщо період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника, починаючи з 1 липня 2000 року, становить менш як 60 календарних місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата за основним місцем роботи за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу на посадах  наукового (науково-педагогічного) працівника підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв.

За вибором особи, яка звернулася за призначенням пенсії, з періоду, за який враховується заробітна плата для обчислення пенсії, виключається період до 60 календарних місяців підряд, за умови що зазначений період становить не більше як 10 % тривалості наукового стажу.

У будь-якому разі період, за який враховується заробітна плата, з урахуванням виключення, передбаченого Законом, не може бути меншим за 60 календарних місяців.

Умови, за яких призначається наукова пенсія – це досягнення пенсійного віку та наявність наукового (для чоловіків – 20, для жінок – 15 років) і страхового стажу (для чоловіків – 35, для жінок – 30 років). Наукові пенсії призначаються в розмірі 60 відсотків від суми заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника на яку нараховується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування.

Для обчислення заробітку під час призначення пенсії науковому (науково - педагогічному) працівникові застосовується середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, в тому числі в сільському господарстві, за три календарних роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, в тому числі в сільському господарстві, визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

При цьому заробіток для обчислення пенсії не може перевищувати граничної суми заробітку (доходу), з якої сплачується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Обов’язковою умовою для призначення наукової пенсії є звільнення з посади наукового (науково-педагогічного) працівника. Проте це не стосується осіб, які працюють за строковим трудовим договором (контрактом), укладеним після досягнення пенсійного віку.

Порядок виплати пенсій працюючим науковцям. З 1 січня 2017 року працюючим пенсіонерам, яким пенсії, призначені відповідно до Закону України "Про наукову і науково - технічну діяльність" застосовується порядок виплати, що діяв впродовж 2016 року. Тобто, в період роботи пенсіонера на наукових посадах:

  • якщо пенсія призначена до 01.10.2011 року - виплачується 85% призначеної наукової пенсії;
  • якщо пенсія призначена після 01.10.2011 року - 85% розміру пенсії, обчисленої згідно Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";
  • на посадах, відповідно до законів України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про судоустрій та статус суддів" - 85% розміру пенсії, обчисленої згідно Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";
  • на інших посадах - у розмірі 85 % призначеного розміру наукової пенсії, але не менше 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.