Міськрайонна газета

ДОБРОВІЛЬНА УЧАСТЬ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

Чимало громадян України не зовсім розуміють основні принципи роботи діючої пенсійної системи: пенсія – це не допомога від держави, а індивідуальний результат багаторічної праці кожного.

На сьогоднішній день держава надає можливість непрацюючим громадянам подбати про свою майбутню пенсію, а саме набути пенсійних прав на рівні з громадянами, для яких участь у соціальному страхуванні є обов’язковою, шляхом добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Право на добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування визначено статтею 10 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Добровільна участь дає змогу громадянам, які не підлягали загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, набути необхідного страхового стажу самостійно.

Страховий стаж – це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному (соціальному) страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові (єдиний) внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Мінімальний страховий внесок – це сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця.

Договором про добровільну участь може бути передбачена одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року). При цьому сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок та більшою за суму єдиного внеску, обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановлених на дату укладення договору.

На сьогоднішній день розмір мінімального страхового внеску становить 704,00 грн. (3200 грн * 22%). Сплачувати потрібно кожного місяця.

Період, за який сплачено єдиний соціальний внесок відповідно до укладеного договору про добровільну участь у розмірі, не меншому за мінімальний страховий внесок, зараховують до страхового стажу.

Можливістю добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування мають право скористатися:

  • члени фермерського та особистого селянського господарства;
  • особи, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Договір може бути укладений на строк не менше одного року. Особи, які бажають взяти участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, для укладання договору про добровільну участь з метою набуття страхового стажу повинні звернутися із заявою до територіального органу Державної фіскальної служби України.

Тому майбутньому пенсіонеру необхідно заздалегідь до дня призначення пенсії звернутися до управління Пенсійного фонду, де вам спеціалісти підрахують Ваш страховий стаж і в разі необхідності укласти договір в державній податковій інспекції і одноразово сплатити за необхідні місяці страхового стажу.