Міськрайонна газета

Соціальний захист

 

 

Відкритий лист до роботодавців та працівників Сумщини

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНИМИ ТА ІНШИМИ ЗАСОБАМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Соціальні гарантії щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю в Україні визначено Законом України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні». Статтею 7 цього Закону передбачено, що медико-соціальна експертна комісія (далі – МСЕК) та лікарсько-консультативна комісія (далі – ЛКК) лікувально-профілактичного закладу складає (коригує) індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю, в якій визначаються реабілітаційні заходи і строки їх виконання, та здійснює контроль за повнотою та ефективністю виконання цієї програми.

ВСТАНОВЛЕННЯ СТАТУСУ ОСОБІ, ЯКА ПОСТРАДАЛА ВІД ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Особа, яка постраждала від торгівлі людьми, – будь-яка фізична особа, яка стала об’єктом торгівлі людьми і визнана такою відповідно до положень Закону України «Про протидію торгівлі людьми».

ВІД АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ – ДО БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

Закон України «Про охорону праці» гарантує робітникам, зайнятим у шкідливих та важких умовах праці, право на пільги та компенсації, а саме: пенсії за віком на пільгових умовах, робота на умовах скороченого робочого тижня, доплати та надбавки до тарифних ставок, окладів, додаткових відпусток за роботу в особливих та шкідливих умовах праці, безкоштовне отримання молока, або інших рівноцінних харчових продуктів.

ДО УВАГИ РОБОТОДАВЦІВ, ГОЛІВ ПРОФСПІЛКОВИХ КОМІТЕТІВ ТА ПРЕДСТАВНИКІВ ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВІВ

Постановою Президії Федерації професійних спілок України від 20 вересня 2018 року № П-16-7 «Про основні завдання колдоговірної роботи у 2019 році» підготовлені та схвалені Основні завдання колдоговірної роботи на 2019 рік для допомоги членським організаціям Федерації професійних спілок України у використанні основного інструменту захисту прав працівників – колективно-договірного регулювання, з метою збереження існуючих робочих місць та недопущення зниження рівня соціального захисту працюючих, а також практичного виконання сторонами соціального діалогу взятих на себе зобов’язань.