Міськрайонна газета

РЕАБІЛІТАЦІЯ ІНВАЛІДІВ

З 31.12.2013 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.2013 № 921 «Про внесення змін до Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг», якою затверджено новий Порядок надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг.

Зазначеною постановою затверджено ряд нових положень, зокрема:

- спрощено механізм направлення інваліда або дитини-інваліда до реабілітаційної установи шляхом виключення з даного процесу регіональних органів соціального захисту населення, і закріплення такої функції лише за органами соціального захисту на місцевому рівні;

- визначено, що направлення на реабілітацію осіб з інвалідністю відбувається за місцем їх проживання, а не за місцем реєстрації, як було передбачено раніше.

Для отримання реабілітаційних послуг в реабілітаційній установі державної або комунальної форми власності отримувач або його законний представник письмово звертається за місцем проживання до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення та подає такі документи:

  • заяву про надання реабілітаційних послуг;
  • довідку медико-соціальної комісії, лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей-інвалідів) про встановлення інвалідності;
  • індивідуальну програму реабілітації, видану медико-соціальною експертною комісією, лікувально-консультативною комісію лікувально-профілактичного закладу (для дітей-інвалідів);
  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
  • документ, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (паспорт – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) (крім дітей-інвалідів);
  • документ про освіту (для оримувачів, які потребують професійної реабілітації);
  • рекомендації територіального органу Державної служби зайнятості у районі, місті за результатами наданих профорієнтаційних послуг, у тому числі щодо вибору професії із зазначенням її актуальності на ринку праці (для отримувачів, які потребують професійної реабілітації) (за наявностю).

За більш детальною інформацією звертатися до управління соціального захисту населення Шосткинської райдержадміністрації, за адресою: м. Шостка, вул. К. Маркса, 49, або за тел. 4-74-31.