Міськрайонна газета

ЗДIЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТЕРИТОРIАЛЬНОЮ ДЕРЖАВНОЮ IНСПЕКЦІЄЮ З ПИТАНЬ ПРАЦІ У СУМСЬКIЙ ОБЛАСТI

Вiдповiдно до Положения про Територiальну державну iнспекцію з питань праці у Сумськiй областi, затвердженого наказом Державної  iнспекції України з питань праці вiд 15.11.2011 № 11, основним завданням iнспекцiї є здiйснення нагляду та забезпечення контролю за дотриманням трудового законодавства роботодавцями  областi. В межах компетенції у рамках iснуючих юридичних процедур державні iнспектори працi забезпечують постiйний контроль за дотриманням суб’єктами господарювання областi трудового законодавства шляхом проведения перевiрок та вжиття заходiв щодо притягнення порушників трудового законодавства до адміністративної, кримiнальної та дисциплінарної вiдповiдальностi.

На територiї Шосткинського району упродовж 1 кварталу 2014 року посадовими особами iнспекцiї проведено 7 перевiрок додержання трудового законодавства, з них всі - за пропозицією мiсцевих органiв влади.

У 5 роботодавцiв виявлено 14 порушень трудового законодавства, з них 12 порушень з питань оплати праці, 2 порушення з питань робочого часу та часу вiдпочинку. За наслiдками перевiрок державним інспектором працi внесено 5 приписів, за виконанням яких встановлено контроль. До кожного порушника трудового законодавства вжито заходiв реагування, передбачених чинним законодавством.

За результатами перевiрок суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi, що знаходяться на територiї району, складело та передано до суду 4 протоколи про адмiнiстративні правопорушення, по яких судами винесено 1 рiшення з накладенням штрафних санкцiй на суму 510 грн., 3 - оголошено усне зауваження.

Відповідно до повноважень державними iнспекторами працi вживаються заходи щодо притягнення винних посадових осiб до дисциплінарної відповідальності: упродовж 1 кварталу поточного року внесено 1 таке подання.