Міськрайонна газета

РЕАЛІЗАЦІЯ У РАЙОНІ ЗАВДАННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ЩОДО СТИМУЛЮВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ, СТВОРЕННЯ НОВИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ, ЗАВДАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

В рамках  проведення місячника легалізації «тіньової» зайнятості в Шосткинському районі, на апаратній нараді при голові Шосткинської районної державної адміністрації начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації В.М. Могила доповів, що за січень-листопад 2013 року обстежено 63 суб’єкти підприємницької діяльності, кількість виявлених тіньових робочих місць – 19, легалізовано робочих місць – 19. Матеріали по 4 суб’єктам підприємницької діяльності передано до територіальної державної інспекції з питань праці у Сумській області. Членами робочої групи проводиться роз’яснювальна робота як із суб’єктами господарювання, так і з найманими працівниками. З початку року відбулося 8 засідань робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. Проведено бесіди з 42 суб’єктами господарювання. На засіданнях комісії в невимушеній, доброзичливій обстановці звертається увага роботодавців на те, що приховування реальної заробітної плати працівника, тобто її виплата в так званих "конвертах", робота без оформлення договорів безпосередньо відобразиться на соціально-економічному забезпеченні майбутнього того самого працівника, адже виплата пенсій, допомоги при тимчасовій втраті працездатності, допомоги по безробіттю, при народженні, похованні, здійснюється, враховуючи лише той заробіток, про який звітує роботодавець. Пропонується підприємцям привести у відповідність графік роботи, виходячи з норми  тривалості робочого часу (40 годин на тиждень), наголошується про те, що продавець – це кваліфікований труд, і оплата цієї праці повинна бути вище ніж мінімальна.

Ініційовано заслуховування на засіданнях виконавчих комітетів селищної та сільських рад питання легалізації заробітної плати та зайнятості населення. Засідання вже пройшли в Клишківській та Гамаліївській сільських радах. Розміщено на сайті райдержадміністрації та доведено до селищної та сільських рад Звернення співголів Сумської регіональної тристоронньої соціально-економічної ради з нагоди проведення у грудні 2013 року місячника легалізації «тіньової» зайнятості, розроблено план заходів щодо проведення в районі у грудні 2013 року місячника легалізації «тіньової» зайнятості.

№ з/п

Найменування заходу

Виконавці

Термін виконання

1.

Розміщення тексту Звернення співголів Сумської регіональної тристоронньої соціально-еконо-мічної ради з нагоди проведення у грудні 2013 року місячника легалізації «тіньової» зайнятості

Управління соціального захис-ту населення Шосткинської районної державної адміні-страції

До
05 грудня 2013 року

2.

Забезпечення висвітлення у газеті «Полісся» роз’яснень населенню переваг легальних трудових відносин і негативних наслідків отримання заробітної плати «у конверті».

 

Управління соціального захис-ту населення Шосткинської районної державної адміністрації.

Протягом грудня
2013 року

3.

Забезпечення проведення активної інформаційно-роз'яснювальної роботи серед роботодавців і найманих працівників щодо переваг легальних трудових відносин та негативних наслідків виплати «тіньової» заробітної плати через засоби масової інформації

Шосткинський міськрайонний центр зайнятості, управління Пенсійного фонду України у м. Шостка та Шосткинському районі, Територіальна держав-на інспекція з питань праці у Сумській області, Шосткин-ська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Сумській області, Шосткинська міжрайонна виконавча дирекція Сумського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, відділення виконавчої дирекції  Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Шостка Сумської області, управління соціального захисту Шосткинської районної державної адміністрації, виконкоми селищної та сільскіх рад

Протягом грудня
2013 року

4.

Забезпечення надання якісної інформації з питань податкового та трудового законодавства, порядку та процедури оформлення трудових правовідносин для суб’єктів господарювання та громадян

Шосткинський міськрайонний центр зайнятості, Територіальна державна інспекція з питань праці у Сумській області, Шосткинська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Сумській області,  управління соціального захисту Шосткинської районної державної адміністрації

Протягом грудня
2013 року

5.

Забезпечення процедури укладання трудових договорів між працівником і роботодавцем

Шосткинський міськрайонний центр зайнятості

Протягом грудня
2013 року

6.

Забезпечення проведення засідань «круглих столів», виїзних семінарів для роботодавців, «ярмарків» вакансій з питання переваг легальної зайнятості та легальних доходів

Шосткинська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Сумській області, Шосткинський міськрайонний центр зайнятості, Територіальна державна інспекція з питань праці у Сумській області, управління Пенсійного фонду України у м. Шостка та Шосткинському районі.

Протягом грудня
2013 року

7.

Організація роботи «гарячих телефонних ліній» про факти порушень у сфері трудових відносин

Шосткинський міськрайонний центр зайнятості, Територіальна державна інспекція з питань праці у Сумській області, міський відділ (з обслуговування м.Шостка та Шосткинського району) УМВС України в Сумській  області, Шосткинська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Сумській області управління соціального захисту Шосткинської районної державної адміністрації

Протягом грудня
2013 року

8.

Інформування правоохоронних органів, Територіальної держав-ної інспекції з питань праці у Сумській області про виявлені факти нелегального вико-ристання робочої сили

Шосткинська районна державна адміністрація

Протягом грудня
2013 року

9.

Проведення засідань районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення

Шосткинська районна державна адміністрації

Протягом грудня
2013 року

10.

Інформування про виконання Плану заходів щодо проведення в районі місячника легалізації «тіньової» зайнятостіна засіданні районної робочої групи з цього питання

Шосткинський міськрайонний центр зайнятості, управління Пенсійного фонду України у м. Шостка та Шосткинському районі, Територіальна державна інспекція з питань праці у Сумській області, Шосткинська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Сумській області, Шосткинська міжрайонна виконавча дирекція Сумського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, відділення виконавчої дирекції  Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Шостка Сумської області, управління соціального захисту Шосткинської районної державної адміністрації

Січень-лютий
2014 року