Міськрайонна газета

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ РОБОТИ З ЛЕГАЛІЗАЦІЇ «ТІНЬОВОЇ» ЗАЙНЯТОСТІ

На засіданні районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення 25.04.2014 року, під головуванням першого заступника голови Шосткинської районної державної адміністрації Пустобород С.В., заслухано звіти членів робочої групи щодо проведеної роботи з легалізації «тіньової» зайнятості за 1 квартал 2014 року.

ПОГАШЕННЯ БОРГІВ ДО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ТА ЗАБОРГОВАНОСТІ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ - НА КОНТРОЛІ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

На засіданні комісії з питань погашення податкового боргу, повного та своєчасного забезпечення надходження коштів до бюджетів усіх рівнів та погашення заборгованості з виплати заробітної плати 25.04.2014 року заслухано інформацію по трьом суб’єктам підприємницької діяльності-боржникам, яким було рекомендовано винайти можливість для скорішого погашення боргів та не допускати заборгованості із сплати єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

СТВОРЕННЯ НОВИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ В РАЙОНІ

На нараді по створенню нових робочих місць, на чолі з першим заступником голови Шосткинської районної державної адміністрації Пустобород С.В., 24.04.2014 розглянуто інформацію про виконання Програми зайнятості населення Шосткинського району на період до 2017 року щодо створення нових робочих місць в районі.

РОЗ'ЯСНЕННЯ З ПИТАНЬ МОБІЛІЗАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ДО ЛАВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНСПЕКЦІЇ З ПИТАНЬ ПРАЦІ У СУМСЬКIЙ ОБЛАСТI

Останнім часом до Територіальної державної інспекції з питань праці надходить чимало звернень як громадян, так і роботодавців з питань мобілізації працівників до лав збройних сил України.  З даного приводу інспекція надає роз'яснення з найбільш актуальних питань.

ЗДIЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТЕРИТОРIАЛЬНОЮ ДЕРЖАВНОЮ IНСПЕКЦІЄЮ З ПИТАНЬ ПРАЦІ У СУМСЬКIЙ ОБЛАСТI

Вiдповiдно до Положения про Територiальну державну iнспекцію з питань праці у Сумськiй областi, затвердженого наказом Державної  iнспекції України з питань праці вiд 15.11.2011 № 11, основним завданням iнспекцiї є здiйснення нагляду та забезпечення контролю за дотриманням трудового законодавства роботодавцями  областi. В межах компетенції у рамках iснуючих юридичних процедур державні iнспектори працi забезпечують постiйний контроль за дотриманням суб’єктами господарювання областi трудового законодавства шляхом проведения перевiрок та вжиття заходiв щодо притягнення порушників трудового законодавства до адміністративної, кримiнальної та дисциплінарної вiдповiдальностi.