Міськрайонна газета

МАЛЮКОВА СМЕРТНІСТЬ

Малюкова смертність-один із вікових показників смертності. При аналізі смертності немовлят померлих групують за статтю й віком.

Малюкова смертність в Україні за п’ять років зменшилась на 27%.

Причинами малюкової смертності переважно стають травми, отруєння та інші зовнішні фактори, серед яких — переохолодження, черепно-мозкові травми, виснаження як результат недостатнього харчування тощо, тобто ті, які напряму не залежать від стану надання медичної допомоги. Також існує явище, як синдром раптової смерті малюка,  яку неможливо пояснити навіть  після ретельного дослідження.

         Для запобігання подібних випадків медичні працівники проводять цілий ряд таких заходів:

  • Санітарно-просвітницька робота з молодими батьками щодо профілактики синдрому раптової смерті малюка,  доцільність грудного вигодовування, догляд за дитиною першого року життя.
  • Етапність надання медичної допомоги дітям першого року життя.
  • Співпраця з соціальними службами, патронаж сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах.
  • Особистий контроль дітей першого року життя з важкою патологією.
  • Виконання клінічних протоколів медичного догляду,затверджених наказом МОЗ України.

Смертність дітей віком до 1 року є одним із найчутливіших індикаторів ступеня соціально-економічного розвитку суспільства, що акумулює в собі рівень освіти і культури, стан навколишнього середовища, ефективність профілактичних заходів,рівень доступності та якості медичної допомоги,розподіл соціальних та матеріальних благ у суспільстві.

За 2013 рік показник смертності немовлят по Шосткинському району склав 9,7 на 1000 народжених живими ( 1 випадок ). Материнської та перинатальної смерності не було. Показник народжуваності по селам Шосткинського району  за 1 квартал 2014 року склав зменшився до 1,23 на 1000 населення порівняно з відповідним періодом 2013 року- 1,8 на 1000 населення.

Зміни рівня життя,якості харчування населення впливають на рівень смертності немовлят через стан здоров'я,рівень життя і якість харчування їх батьків.