Міськрайонна газета

Відомості про здійснення регуляторної діяльності

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 05.05.2015   № 231-ОД «Про впровадження державної регуляторної політики в районі» було прийнято на виконання розпорядження голови Сумської обласної адміністрації від 22.04.2015 №219-ОД «Про впровадження державної регуляторної політики в області» з метою забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів  господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України.

У Шосткинському районі відповідно переліку налічується 18 регуляторних органів. Це Шосткинська районна рада, Шосткинська районна державна адміністрація, Воронізька селищна рада та 15 сільських рад, які відповідно до своїх повноважень приймають регуляторні акти.

Обов’язки по координації повноважень у здійсненні державної регуляторної політики райдержадміністрації покладено на відділ економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації.

Виконавчими комітетами селищної та сільських рад визначено посадових осіб, на яких покладено повноваження по реалізації державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» ( далі – Закон). В основному це секретарі селищної та сільських рад.

Згідно ст. 7 цього Закону щорічно затверджуються плани діяльності з підготовки проектів власних регуляторних актів на наступний рік та до 15 грудня звітного року інформація надається до відділу економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації. Виконавчими комітетами сільських рад у передбачені Законом строки було затверджено та оприлюднено плани діяльності на 2019 рік.

Підготовка власних регуляторних актів регуляторними органами здійснюється відповідно до вимог Закону. Щоквартально до відділу економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації надається інформація про здійснення державної регуляторної політики для узагальнення.

Кількість діючих регуляторних актів по Шосткинському району на початок року становила 80, з них 1 регуляторний акт  районної  ради, 1 районної державної адміністрації та 78 по селищній та сільським радам.       

Що стосується Шосткинської районної державної адміністрації, яка також є регуляторним органом, то на даний час фактично діючих 1 регуляторний акт – розпорядження голови Шосткинської районної державної адміністрації від 13.06.2014 №201-ОД «Про затвердження Умов конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу». Розробником регуляторного акту є відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації.

Відділом економічного розвитку і торгівлі надається консультативна допомога селищній та сільським радам щодо здійснення регуляторної політики в районі.