Міськрайонна газета

Пільги населенню

ПІЛЬГИ

Управління соціального захисту населення райдержадміністрацій  здійснює облік пільгових категорій населення, ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП), проводять щомісяця звіряння списків пільговиків з підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг та послуг зв’язку:

Для отримання пільг необхідно звернутися до управління соціального захисту населення

(м.Шостка, вул. К.Маркса 49, каб №6 або № 11) та до підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг та послуг зв’язку, та надати:

* паспорт (оригінал і копії 1,2,11,12 сторінки);

*  документи, що підтверджують право на пільги (оригінали та їх копії);

*  ідентифікаційний номер (оригінал та копію);

*  довідку про встановлення групи інвалідності (оригінал та її копію), якщо така є;

*  довідку про склад сім’ї;

* інші документи та їх копії на осіб, які мають право отримувати пільги, як члени сім’ї пільговика (паспорт, ідентифікаційний номер, рішення про встановлення опіки чи піклування, тощо).

Громадянин, який має право на конкретну пільгу за кількома законами України, включається до Реєстру як пільговик, що користується цією пільгою згідно з одним Законом України за його вибором.

У разі зміни місця проживання пільговик знімається з обліку в уповноваженому органі за місцем попереднього проживання та стає на облік за новим місцем проживання.

У разі коли пільговик проживає не за місцем зареєстрованого місця проживання, він має повідомити про це управління та стати на облік за фактичним місцем проживання, та надалі отримувати пільги за фактичним місцем проживання за рішенням комісії створеної при райдержадміністраціях або міських радах.

 Згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надаються:

1. Пільги з оплати за житлово-комунальні послуги в межах норм споживання:

 100% знижка - інвалідам війни, та членам їх сімей;

 75% знижка - учасникам бойових дій, та членам їх сімей;

 50% знижка - учасникам війни, та членам їх сімей;

 50% знижка - сім'ям померлих (загиблих) ветеранів війни; особам, на яких поширюється чинність названого закону, та членам їх сімей.

2. Пільги з оплати за послуги зв’язку в межах встановлених тарифів:

 100% знижка - інвалідам Великої Вітчизняної війни та війни з Японією;

 50% знижка - іншим інвалідам війни;

- учасникам бойових дій;

- учасникам війни;

- сім'ям померлих (загиблих) ветеранів війни; особам, на яких поширюється чинність названого закону.

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (Герої Радянського Союзу, повні кавалери ордена Слави, особи, нагороджені чотирма і більше медалями «За відвагу»), звільняються від квартирної плати незалежно від форми власності житлового фонду, від оплати за комунальні послуги, від плати за користування домашнім телефоном. Зазначені пільги зберігаються за дружиною (чоловіком), батьками померлих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, незалежно від часу їх смерті.

 Згідно із Законом України «Про основні засади соціального захисту

ветеранів праці та інших громадян похилого віку»:

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (Герої Соціалістичної праці, Герої України та повні кавалери ордена Трудової Слави), звільняються від квартирної плати незалежно від форми власності житлового фонду, від оплати за комунальні послуги, від плати за користування домашнім телефоном. Зазначені пільги зберігаються за дружиною (чоловіком), які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, незалежно від часу їх смерті.

 Згідно із Законом України «Про соціальний захист дітей війни»:

 25%  знижка для пільговика з оплати комунальних послуг (пільга не поширюється на членів сімей).

 Згідно із Законом України «Про жертви нацистських переслідувань»:

1. Пільги з оплати за житлово-комунальні послуги в межах норм споживання:

 100% знижка - жертвам нацистських переслідувань (ст. 6.2 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань"), та членам їх сімей;

 75% знижка - жертвам нацистських переслідувань (ст. 6.1 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань"), та членам їх сімей;

 50% знижка: - жертвам нацистських переслідувань (ст. 6.3 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань"), та членам їх сімей;

- жертвам нацистських переслідувань (ст. 6.4 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань"), та членам їх сімей;

2. Пільги з оплати за послуги зв’язку в межах встановлених тарифів:

 50% знижка:-жертвам нацистських переслідувань (ст. 6.1 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань");

- жертвам нацистських переслідувань (ст. 6.2 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань");

- жертвам нацистських переслідувань (ст. 6.3 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань");

- жертвам нацистських переслідувань (ст. 6.4 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань");

 Згідно із Законом України  «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»:

Реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами надається 50% знижка з оплати за житлово-комунальні послуги в межах норм споживання.

 Згідно із Законом України «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист»:

Пільги з оплати за житлово-комунальні послуги в межах норм споживання та послуги зв’язку в межах встановлених тарифів:

  50% знижка: - ветеранам військової служби;

• вдовам (вдівцям) ветеранів військової служби;

• ветеранам органів внутрішніх справ;

• вдовам (вдівцям) ветеранів органів внутрішніх справ;

• ветеранам державної пожежної охорони;

• вдовам (вдівцям) ветеранів державної пожежної охорони;

• ветеранам Державної служби спеціального зв’язку;

• вдовам (вдівцям) ветеранів Державної служби спеціального зв’язку;

• ветеранам служби цивільного захисту;

• вдовам (вдівцям) ветеранів служби цивільного захисту;

• ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби;

• вдовам (вдівцям) ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби;

• ветеранам податкової міліції;

• вдовам (вдівцям) ветеранів податкової міліції.

 Згідно із Законом України «Про міліцію»:

Пільги з оплати за житлово-комунальні послуги в межах норм споживання та послуги зв’язку в межах встановлених тарифів:

 50% знижка - пенсіонерам Служби безпеки України,

• пенсіонерам міліції, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років;

• військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони;

• пенсіонерам з числа слідчих прокуратури;

• дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків;

• непрацездатним членам сімей, які перебували на утриманні працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків.

 Згідно із Законом України «Про соціальний і правовий захист  військовослужбовців та членів їх сімей»:

Пільги з оплати за житлово-комунальні послуги в межах норм споживання та послуги зв’язку в межах встановлених тарифів:

 50% знижка - звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби;

• батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби;

• дружинам (чоловікам) військовослужбовців, які пропали безвісти.

Згідно з Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»:

Пільги з оплати за житлово-комунальні послуги в межах норм споживання та послуги зв’язку в межах встановлених тарифів:

 50% знижка - громадянам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЄС 1 та 2 категорій;

• дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою;

• дітям-інвалідам, інвалідність яких встановлена у зв’язку із захворюванням, пов’язаним з Чорнобильською катастрофою.

Згідно з Законом України «Про охорону дитинства»:

Пільги з оплати за житлово-комунальні послуги в межах норм споживання та послуги зв’язку в межах встановлених тарифів:

 50% знижка - багатодітним сім’ям.

ПІЛЬГИ ГОТІВКОЮ

Управлінням здійснюється оплата готівкою пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу для пільговиків, які проживають у приватних будинках з пічним паленням.

Для отримання пільг готівкою громадяни подають до управління  соціального захисту населення за місцем проживання такі документи:

* заяву;

* копію посвідчення, що дає право на пільги;

*довідку з місця проживання про те, що в будинку пічне опалення;

* копію паспорта (1, 2 та 11 сторінки);

* абонентську книжку на користування скрапленим газом;

* ідентифікаційний номер;

*номер рахунку в банківській установі (у разі отримання коштів через установу банку).

Закон(нормативний документ), на підставіякогонадається пільга

Категорії пільговиків

Як надається пільга

„Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ст.12,14,15

Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них, учасники війни, особи, на яких поширюється чинність цього закону

Безплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів в межах області (Автономної Республіки Крим) за місцем проживання; Безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою;

„Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
ст. 13

Інваліди війни

Безплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів в межах області (Автономної Республіки Крим) за місцем проживання (це право поширюється і на особу, яка супроводжує інваліда І групи; Інвалідам І і II груп надається право безплатного проїзду один раз на рік (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, а особам, які супроводжують інвалідів І групи (не більше одного супроводжуючого), - 50-% знижка вартості проїзду один раз на рік (туди і назад) зазначеними видами транспорту; Інвалідам III групи надається право безплатного проїзду один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомо-

 

 

більним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзду один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою;

„Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"ст.16

„Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" ст.9

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

Безплатний проїзд один раз на рік (туди і назад) залізничним транспортом у двомісному купе спальних вагонів швидких і пасажирських поїздів, водним транспортом у каютах І класу (на місцях першої категорії) експресних і пасажирських ліній, повітряним або міжміським автомобільним транспортом; Безплатне користування внутріміським транспортом (трамваєм, автобусом, тролейбусом, метрополітеном, водними переправами) і поїздами приміського сполучення, а в сільській місцевості - автобусами внутріобласних ліній;

„Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" ст.7

 

Ветерани праці

Безплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі), автомобільним    транспортом загального користування (за винятком таксі) в    сільській місцевості, а також залізничним і водним  транспортом приміського сполучення та автобусами  приміських маршрутів в межах  області (Республіки Крим) за місцем проживання.

„Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист" ст.6

Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ та члени їх сімей

Безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) , автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів у межах України;

„Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України” ст. 21

Ветерани Державної служби спеціального зв'язку

Безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) , автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів у межах України;

„Про соціальний захист дітей війни” ст. 5

Діти війни

Безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів у межах області (Автономної Республіки Крим) за місцем проживання;

„Про жертви нацистських переслідувань”ст. 6-1,
6-3, 6-4

 

 

 

 

ст. 6-2

Жертви нацистських переслідувань

Безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним  і  водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів у межах області (Автономної Республіки Крим) за місцем проживання;

 

Безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним  і  водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів у межах області (Автономної Республіки  Крим)  за  місцем  проживання. Це право поширюється і на особу, яка супроводжує інваліда I групи;

„Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні"ст.6

Реабілітовані особи, які стали інвалідами внаслідок репресій або є енсіонерами

Безплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі) та на автомобільному транспорті загального користування (за винятком таксі) в сільській місцевості в межах адміністративного району;

„Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ст. 20,
п. 15, 19

Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1

Безплатне користування всіма видами міського та приміського транспорту (крім таксі, в яких число посадочних місць для пасажирів не більше 9) на території України; Безплатний проїзд один раз на рік до будь якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом;

„Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ст. 21, п. 4, 9

Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 2

50-% знижка вартості проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним, або повітряним, або залізничним, або водним транспортом; Безплатне користування всіма видами міського та приміського транспорту (крім таксі) на території України для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 2.

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. № 354 "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування"

Пенсіонери за віком

Безплатне користування всіма видами міського та приміського транспорту (крім метрополітену та таксі)

Закон України „Про охорону дитинства”, ст. 13

Діти з багатодітних сімей

Безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання

Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ст. 38-1

Інваліди всіх категорій та діти-інваліди

Інваліди, діти-інваліди та особи, які супроводжують інвалідів першої групи або дітей-інвалідів (не більше однієї особи, яка супроводжує інваліда або дитину-інваліда),  мають право на безплатний проїзд у пасажирському  міському транспорті (крім метрополітену і таксі), а також  всіма  видами  приміського транспорту.

Діти-інваліди та інваліди першої, другої груп по зору і з ураженням опорно-рухового апарату та особи, які  супроводжують інвалідів першої групи або дітей-інвалідів зазначених категорій (не більше однієї особи, яка   супроводжує інваліда  або дитину-інваліда), мають право на безплатний проїзд також у метро.

Інваліди, діти-інваліди та особи, які супроводжують інвалідів першої групи або дітей-інвалідів (не більше однієї  особи, яка супроводжує інваліда або дитину-інваліда),   мають право на 50-відсоткову знижку вартості проїзду на   внутрішніх лініях (маршрутах) повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня.

Безплатне користування всіма видами міського та приміського транспорту (крім метрополітену та таксі).