Міськрайонна газета

Державна фінансова інспекція в Сумській області

Покровська площа, 11, м. Суми, 40030, тел. 687001, факс 687028
 Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
З метою забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення, Державна фінансова інспекція в Сумській області доводить до відома громадськості
 
ГРАФІК
прийому громадян та представників організацій
керівним складом Державної фінансової інспекції в Сумській області

 

№ з/п

П.І.Б.

Посада

День прийому

Години прийому

Контактний телефон, номер кабінету

1

Шевченко

Наталія

Володимирівна

начальник інспекції

вівторок

 

 

 

 

900-1300

1345-1800

 

 

 

68-70-01

к.205

2

Дудчик Віра Володимирівна

перший заступник начальника інспекції

середа

 

 

п’ятниця

 

900-1300

1345-1800

 

900-1300

1345-1645

 

 

68-70-03 к.210

3

Завадко

В’ячеслав Миколайович

заступник начальника інспекції

понеділок

 

 

четвер

 

900-1300

1345-1800

 

900-1300

1345-1800

 

68-70-02 к.211

 

У Державній фінансовій інспекції в Сумській області працює телефон довіри -
68-70-32
з понеділка по четвер - з 9.00 до 18.00 години,
у п’ятницю – з 09.00 до 16.45 години
 
У Державній фінансовій інспекції України діє телефон довіри
за номером (044) 425-38-18, за яким можна звертатися зі скаргами,
запитаннями та пропозиціями протягом робочого дня

 

16/02/2016

Держфінінспекцією в Сумській області продовжується контроль за діяльністю об’єктів державної власності, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Держфінінспекцією в Сумській області завершено державний фінансовий аудит діяльності Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів за період з 01.01.2014 по 31.10.2015, включеного відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 року № 83 до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Загалом, за результатами аудиту діяльності Інституту виявлено порушень в сумі 1739,3 тис. грн та резервів щодо підвищення ефективності та покращення фінансових і виробничих результатів його діяльності на загальну суму 66369,7 тис. гривень.

Так, Інститутом неефективно використано 1545,3 тис. грн, у тому числі 1476,2 тис. грн – на оплату штрафних санкцій та пені в результаті прийняття неефективних управлінських рішень. Також, здійснено неефективні витрати коштів в сумі 30,0 тис. грн на проведення незалежної оцінки нерухомого майна, яке в подальшому не було передано в оренду або відчужено. Здійснено неефективні витрати в сумі 29,0 тис. грн щодо оплати юридичних послуг згідно трудових угод, укладених з фізичною особою, при наявності в штаті Підприємства юридичного відділу.

Аудитом встановлено незаконні витрати коштів у загальній сумі 182,4 тис. гривень. Зокрема, внаслідок списання безнадійної дебіторської заборгованості по шести контрагентах, за якими минули терміни позовної давності, та, по якій не здійснювалася претензійно-позовна робота, Інституту завдано збитки на суму 153,2 тис. гривень.

Безпідставне включення військовою частиною 3022 МВС України до калькуляцій завищеної вартості послуг по забезпеченню безпеки випробувальної станції № 1 Інституту (відшкодування податку з доходів фізичних осіб) згідно договорів, призвело до завдання збитків Інституту на суму 29,2 тис. гривень.

У результаті непроведення претензійно-позовної роботи щодо стягнення дебіторської заборгованості за договорами, укладеними з двома контрагентами та по яких минули строки позовної давності, Підприємством недоотримано 11,6 тис. гривень.

Також аудиторами встановлено, що недостатнє завантаження наявних в Інституті потужностей, в першу чергу, оборонним замовленням з боку Міністерства оборони України на дослідно-конструкторські роботи, науково-технічні послуги, авторське супроводження та практичну утилізацію, спричиняє недоотримання можливих доходів (виручки) від реалізації продукції на загальну суму 56691,6 тис. грн, щорічно.

Не здійснення у встановленому законодавством порядку реалізації лабораторного корпусу № 2, який більше трьох років Інститутом не використовується, має наслідком недоотримання можливих додаткових доходів у сумі 9578,0 тис. гривень.

Внаслідок непроведення посадовими особами Інституту роботи по стягненню штрафних санкцій за порушення двома контрагентами термінів оплати отриманих послуг, Інститутом недоотримано додаткових надходжень, розрахунково, на загальну суму 100,1 тис. гривень.

За результатами проведеного аудиту керівництву Інституту з метою підвищення ефективності управління, використання та збереження майна і приведення обліку та звітності у відповідність до вимог чинного законодавства, надано ряд рекомендацій.

 

 

5/02/2016

Держфінінспекція в Сумській області проводить державний фінансовий аудит діяльності Казенного підприємства «Шосткинський казенний завод «Імпульс».

Державна фінансова інспекція в Сумській області продовжує здійснювати перевірку та аналіз діяльності фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання державних коштів і майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю суб'єктів господарювання державного сектору економіки. Так, в січні поточного року Держфінінспекцією розпочато державний фінансовий аудит діяльності Казенного підприємства «Шосткинський казенний завод «Імпульс» за період з 01.04.2014 по 31.01.2016 року.

В ході відповідного контрольного заходу буде проведено оцінку рівня управління фінансово-господарською діяльністю суб'єкта господарювання, яка полягає у забезпеченні дотримання вимог законодавства, актів і рішень органів управління та суб'єкта господарювання; достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності; збереження активів;  досягнення визначених цілей і завдань з виконання показників економічності, продуктивності і результативності.

В ході збору попередньої інформації встановлено ряд ризикових операцій, а саме: погіршення фінансового стану Підприємства внаслідок негативного впливу нормативно-правових актів, якими регулюється покриття фактичних витрат на виплату і доставку пільгових пенсій; значні обсяги необоротних активів Підприємства, які не використовуються у виробничій діяльності та мають високий відсоток зносу; наявність значних сум дебіторської та кредиторської заборгованості; утримання збиткових об’єктів соціальної сфери та інші.

За результатами дослідження та аналізу зазначених проблем Держфінінспекцією в Сумській області, у відповідності до встановленого порядку, будуть розроблені та надані пропозиції по покращенню рівня управління фінансово-господарською діяльністю Підприємства.

Всі фізичні та юридичні особи, що мали правові та, можливо, іншого роду взаємовідносини з досліджуваним Підприємством, мають можливість звернутися (письмово, на особистому прийомі у керівництва Держфінінспекції, або по телефону довіри - 687032) до Державної фінансової інспекції в Сумській області, з інформацією про факти, які мають негативний вплив на загальний фінансовий стан відповідного підприємства.

 

3/02/2016

Робота щодо розгляду звернень громадян

Державна фінансова інспекція в Сумській області інформує, що протягом 2015 року інспекцією загалом отримано від громадян 165 звернень (з них: 108 - подано на особистому прийомі у керівництва інспекції та територіальних об’єднаних державних фінансових інспекцій, 48 - направлено безпосередньо на адресу інспекції та відокремлених підрозділів письмових звернень, 9 – переадресовано уповноваженими особами, іншими органами, установами, організаціями).

Зокрема, у 2015 році до Держфінінспекції в Сумській області надійшло 73 звернення у яких заявники прохали надати роз’яснення щодо праці та умов її оплати, 16 звернень щодо комунального господарства, 12 звернень з питань соціального захисту, 11 звернень щодо діяльності органів місцевого самоврядування та 53 звернення з інших питань.

Усі вищезазначені звернення Держфінінспекцією в Сумській області були у встановленому порядку розглянуті.

Так, за результатами розгляду звернень: у 124 випадках громадянам надані обґрунтовані відповіді з відповідними роз’ясненнями чинного законодавства; у 22 випадках питання, викладені у зверненнях, були досліджені шляхом проведення контрольно-ревізійних дій; 16 звернень громадян, вирішення яких не відносилося до компетенції органів державного фінансового контролю, направлені за належністю до відповідних повноважних органів влади;  3 звернення, які були направлені анонімно та розгляду не підлягали, взяті до відома та урахування при проведенні в подальшому контрольних заходів.

При  цьому, нагадуємо, що звернення громадян приймаються керівництвом Держфінінспекції в Сумській області на особистому прийомі згідно з відповідним графіком (оприлюднений на цьому ж сайті окремо), письмове звернення можливо надіслати за адресою: Покровська площа, 11, м. Суми, 40030.

Крім того, в Держфінінспекції в Сумській області працює телефон довіри –          68-70-32 з понеділка по четвер – з 9:00 до 18:00, у п’ятницю – з 9:00 до 16:45. У Державній фінансовій інспекції України діє телефон довіри за номером (044)-425-38-18, за яким можна звертатися зі скаргами, запитаннями та пропозиціями протягом робочого дня.